Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Robin Hood sommerlejr

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet Ringsted arrangerer Robin Hood sommerlejren for 5-12-årige børn og deres familier. Familiernes økonomi er trang, og derfor har de ikke selv mulighed for at betale for fritidsinteresser eller ferieoplevelser, og i nogle familier mangler forældrene overskud pga. kronisk sygdom eller psykiske lidelser. Lejren har fokus på kreative aktiviteter, bålhygge, skattejagt, vandkamp etc., hvor børnene opbygger et fællesskab, som giver mulighed for, at nye relationer og netværk kan opstå blandt familierne. Med donationen kan Red Barnet Ringsted invitere 35 deltagere med i 2023.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da det er familier fra vores Oplevelsesklub der deltager i sommerlejren, altså samme gruppe som mødes, er familierne kendt for hinanden og derfor skabes der gode relationer blandt både børn og voksne. Flere af børnene fandt sammen på nye måder, bl.a. sov nogle af dem i samme værelse - hvor de normalt sover i familieværelser og de har fundet sammen igen - i vores nye arrangementer i Oplevelsesklubben. Derudover modtager vi positive reaktioner fra familierne på vores opslag på Facebook.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål blev opfyldt i høj grad - i særdeleshed omkring nye og sunde relationer blandt både børnene og de voksne. Rigtig gode relevante emner ift. projektet, som udendørsaktiviteter. Herunder også stærke oplevelser med børnene, der på skift deltog - med stor glæde - i madlavning. Flere af børnene fik i særdeleshed styrket deres selvtillid i den forbindelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Umiddelbart ramte vores indhold og aktiviteter plet ift. tema-beskrivelsen. Bl.a. med hjælp fra den lokale bueskytteforening. Vi blev i år positivt overrasket over børnenes ønske om deltagelse i madlavningen, hvilket vi klart vil bygge videre på fremover.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet