Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Røde Kors' ferielejre 2021

Røde Kors i Danmark

Om donationen

Denne donation går til at give udsatte børnefamilier en sommerferieoplevelse og en plads i fællesskabet. Siden 2005 har Røde Kors afholdt ferielejre for børnefamilier, der befinder sig i en udsat og sårbar livssituation, hvor de har en presset privatøkonomi og mangler netværk og relationer. Ferielejrene drives af 150 frivillige, som sørger for, at familierne får et tiltrængt frirum, hvor de kan slippe deres bekymringer og blot være sammen som familie i trygge og positive rammer. Det betyder meget for børnene at komme på sommerferie med deres familie, så de også har noget at fortælle klassekammeraterne efter sommerferien. Behovet for et pusterum er kun blevet større efter COVID-19, og derfor ønsker Røde Kors med donationen at tilbyde endnu flere familier en plads på ferielejrene. Målet er, at 800-900 børn og forældre i sommeren 2021 kan få en sommerferieoplevelse og komme hjem med gode minder og nye venskaber og netværk, der giver dem styrke og glæde i hverdagen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors i Danmark
Støttet beløb
500.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har sat rekord i antallet af ferielejre i 2021, og vi har haft hele syv nye ferielejre i år. De lokale Røde Kors-afdelinger har for alvor fået øjnene op for ferielejrene, og projektet bliver ved med at vinde indpas år for år. Vi er glade for, at vi nu har en god blanding af tilbagevendende ferielejre, men også nye skud på stammen, og da interessen er så stor, som den er, forventer vi at holde mindst samme niveau i 2022.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Røde Kors' ferielejre har igen i år været en kilde til stor glæde og gavn for udsatte børnefamilier i vores netværk. Vi kan se, at både forældre og børn har fået dannet nye venskaber, og at der også i mange tilfælde er sket en styrkelse af det netværk, som familierne kommer i. Derudover har børnene i den grad fået tanket op på oplevelseskontoen. De ferielejrfrivillige har i år lagt sig i selen for at give børnene en masse ekstra oplevelser, fx ture til til lege- og badelande.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På de lokale ferielejre har der været mange ekstra spændende aktiviteter for familierne i år. Fx ture til dyreparker, legelande osv. De frivillige har virkelig anstrengt sig for at forsøde tilværelsen for familierne, da de har været særligt hårdt ramt af coronakrisen. På den centrale sommerlejr fik vi, grundet corona, ikke DGI til at komme og undervise, men lavede selv Røde Kors' Mini-OL med mange spændende konkurrencer. I 2022 vil vi fokusere endnu mere på relevante aktivteter til sommerlejren.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start