Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Røde Kors' Ferieminder 2023

Røde Kors i Danmark

Om donationen

Røde Kors har siden 2005 afholdt ferielejre for børnefamilier, der befinder sig i en udsat eller sårbar livssituation. Denne donation går til lokale ferielejre, der er forankret i Røde Kors’ lokalafdelinger og er målrettet udsatte børnefamilier, der primært har små børn, samt familiecamps målrettet de mest sårbare familier med børn i skolealderen. Endelig går midlerne til afholdelse af en centralt styret ferielejr for børnefamilier, der ikke har adgang til en lokal ferielejr. Alle ferielejre har til formål at give de deltagende familier en tiltrængt og positiv ferieoplevelse og inkludere dem i et fællesskab med andre familier. Med fælles aktiviteter for både børn og voksne er fokus på at styrke familiernes sammenhold og trivsel.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors i Danmark
Støttet beløb
500.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2023 har vi fået bekræftet, at styrken i de lokale ferielejre er, at de er forankret i Røde Kors' lokalafdelinger, som i forvejen kender de familier, som deltager på lejrene. Den centralt styrede sommerlejr, som blev afholdt som et supplement til de lokale ferielejre, har vist sig at være ressourcetung, og det har været udfordrende at rekruttere frivillige til lejren. Derfor har ferielejrteamet besluttet fra 2024 ikke at køre videre med sommerlejren og i stedet øge støtten til lokale lejre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På de lokale ferielejre og den centralt styrede sommerlejr, som blev afholdt i skolesommerferien, deltog 1.003 udsatte børn og voksne, som med hjælp fra 100 frivillige fik mulighed for at komme på ferie. Derudover deltog 152 børn og voksne på en af de tre familiecamps, som blev afholdt i påske, sommer- og efterårsferien. Alle ferieaktiviteter er blevet gennemført med succes, og både børn og voksne har fået et afbræk fra hverdagens bekymringer og er vendt tilbage til hverdagen med fornyet energi.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2023 blev en enkelt ferielejr aflyst i sidste øjeblik, hvilket betød, at ca. 100 udsatte børn og deres forældre ikke fik mulighed for at komme på ferie med Røde Kors som planlagt. På den baggrund har vi justeret vores guidelines, så lokalafdelingerne fremover opfordres til i god tid at opsøge Landskontorets ferielejrteam, når de støder på udfordringer, som kan true lejrens afholdelse. Dermed vil ferielejrteamet kunne hjælpe med at afværge en lignende situation fremover.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start