Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Røgalarmer

Kastaniehøj Hedensted

Om donationen

Kastaniehøj er en selvejende institution, som drives af spejderforeningerne KFUM og KFUK. Formålet med Kastaniehøj er at tilbyde udlejning af lokaler til børne- og ungdomsorganisationer, som også må bruges til overnatning. Institutionen ønsker at udvide brandsikringen af lokaler, hvor der må overnattes, hvorfor de søger om midler til røgalarmer og et mindre brandalarmeringssystem.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Kastaniehøj Hedensted
Støttet beløb
5.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er gjort opmærksom på at de er installeret og at man skal huske bl.a at tænke på at få udluftet ved en og os i køkkenerne og ved brug af levende lys.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet mere tryghed ved brug af lokalerne til overnatning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Røg alarm var det vi kan gøre. Eller skal der instaleres brandalarm med opkobling på central og det vil blive vanskelig at få til at fungere med så mange forskellige bruger. Vi var bange for at det vil give for mange falske alarmer.