Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Røgalarmer = Sikkerhed

Ædre Sagen Nyborg-Ullerslev

Om donationen

Ældre borgere er i højere risiko for brand i hjemmet sammenlignet med resten af befolkningen, og en stor del af målgruppen har ikke en røgalarm. Dette projekt har til formål at forebygge brand hos ældre borgere gennem information om brandsikkerhed og udlevering af brandalarmer ved et foredrag i efteråret 2015. Projektet er et samarbejde mellem Ældre Sagen Nyborg-Ullerslev og Brand & Redningscenter Nyborg.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ædre Sagen Nyborg-Ullerslev
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankre?.....hvis I mener hvor godt det er lykkedes, - så er vi rimeligt tilfredse og ser hen til at de sidste nu bliver monteret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik en god indkøbsaftale og fik købt rigtig mange alarmer samt brugt penge på en annonce om et informationsmøde (jvf indsendte kvitteringer). Info mødet havde ca 65 deltagere, hvor frivillige brandfolk (2 unge mennesker) viste film om brand samt fortalte om vigtigheden. Allerede her blev mange skrevet op til at få 2 stk alarmer hver. Kravet var hjemmeboende pensionister. Vi har haft omtale i medier/lokalaviser på vor hjemmeside samt omtale i Ældre Sagens Lokalblad - i hver udgave. Opsætningen er foretaget af de unge frivillige brandfolk samt af Ældre Sagens frivillige handyfolk. Der har været 3 - 4 opsætningsperioder - og de sidste lister er netop ved at blive udført.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis vi havde stået ved et indkøbscenter eller lign og bare uddelt alarmer - havde det været en nemmere/hurtigere aktivitet. Men vort mål er ældre og dermed pensionister, så jeg mener ikke vi kunne have gjort det anderledes. For øvrigt har vi også haft kontakt til kommunens Senior Info afdeling, som har omtalt projektet og noteret ønsker ned. Vi havde lavet et elektronisk spørgeskema, som alle kunne gå ind på og indtaste navn/adr/etc - og derved komme på listen. Hver måned har jeg trukket listen og delt den op på postnr og udsendt til vore "montører". Det har været en lidt tung arbejdsgang - men jeg mener at vi med dette har ramt det rigtige klientel.