Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rollespil for unge med autisme

Landsforeningen Autisme, Kreds Nordsjælland

Om donationen

Med donationen kan Landsforeningen Autisme Kreds Nordsjælland samt en række samarbejdspartnere fortsat arrangere bordrollespil for en gruppe unge med autisme. Gennem rollespillet har deltagerne mulighed for at træne forskellige sociale roller, og de unge, som kan føle sig ensomme og ekskluderet fra samfundet på grund af deres udfordringer, får et sted at finde fællesskab med andre.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Autisme, Kreds Nordsjælland
Støttet beløb
25.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne har i forløbet fået oplevelsen af at tilhøre et fællesskab har haft deres faste gang i Frivillighedscenteret i Hillerød. Det har trænet deres sociale kompetencer at færdes ude blandt andre borgere. Deltagerne har mødtes og moret sig uden krav og forpligtelser - de skulle 'bare' være dem selv. Som nævnt tidligere udtrykker flere af deltagerne at rollespilsaktiviteten er deres eneste aktivitet uden for hjemmet - det understreger blot at effekten af denne aktivitet har været tydelig.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem løbende dialog mellem deltagere og projektgruppen har vi fået den klare opfattelse at målet med projektet er opnået til fulde. De unges fortæller at de trives og glædes ved at mødes og hygge sig med at spille sammen. De har det sjovt og meget trygge i den ramme der sat op omkring aktiviteten, hvor der tages hensyn til disse sårbare unges særlige behov for tryghed. Mange udtrykker endvidere at aktiviteten er deres eneste aktivitet uden for hjemmet og modvirker konkret derfor evt ensomhed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets aktivitet er baseret på de unge deltageres egne ønsker og motivation. Rammen er sat op af projektgruppen som selv har mange års erfaringer med sårbare unge med autisme. Gruppen er støttet af Autisme foreningen som har stor ekspertise og viden om autisme. Alle disse forhold samt en god kendskab til deltagerne og deres forældre samt to dygtige undervisere, gør at aktiviteten har været optimalt organiseret.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start