Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Roskilde Ungeberedskab

Østsjællands Beredskab

Om donationen

Østsjællands Beredskab har gennem de sidste syv år tilbudt udsatte unge i Roskilde en brandkadetuddannelse. Målgruppen er unge, der er udfordret socialt, personligt og/eller fagligt, og som er i risiko for social marginalisering. De unge, der har gennemført Brandkadetuddannelsen, har tilkendegivet, at deltagelsen har givet dem større selvtillid og øget deres præstation i skolen. Erfaringer viser dog, at flere af de unge efter forløbet ikke formår at fastholde den positive udvikling. Østsjællands Beredskab oprettede derfor Ungeberedskabet i 2017, der er et tilbud for de unge i alderen 13-17 år, der har gennemført brandkadetuddannelsen, men som fortsat har brug for at deltage i et socialt tilbud. Med denne donation ønsker Østsjællands Beredskab at styrke Roskilde Ungeberedskab, hvorigennem de unge vil få mulighed for at videreudvikle deres færdigheder. Gennem Ungeberedskabet vil de unge blive en del af brandmændenes arbejdsdag præget af regler, disciplin og fællesskab, og der vil undervejs i forløbet være sociale arrangementer og udflugter for at styrke de unges fællesskab. Der vil blive tilknyttet to boligsociale medarbejdere til projektet, som har fokus på de unges videre fremskridt. Projektet er skabt i samarbejde med Boligselskabet Sjælland og løber over tre år. I projektets arbejdsgruppe indgår SSP, Børne- og Ungeforvaltningen, Politiet og Klubberne i Roskilde.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Østsjællands Beredskab
Støttet beløb
909.224 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Østsjællands Beredskab bestod af otte kommuner. Beredakabet blev opløst med udgangen af 2019, hvorefter Roskilde Brandvæsen blev grundlagt. Derfor blev projektet forankret ved Roskilde Brandvæsen, med stadig med tilbud om deltagelse fra øvrige syv kommuner. Det gjorde det dog svært at tilbyde øvrige deltagere jobs, i omkringliggende beredskaber, idet de er forankret ved andre kommuner/selskaber pr. 1. januar 2020.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kortsigtede mål: 1) Opnået 2) Opnået 3) Opnået 4) Opnået 5) Opnået Langsigtet: 1) Ukendt, men opnået på kortere sigt. Se vedhæftede fil. 2) Ja 3) Ukendt 4) Opnået

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Roskilde Brandvæsen kunne have sørget for at afvikle holdene 100% lukket og ikke sammen med andre aktører. Fordelen havde været at mindske tvivlsspørgsmål undervejs, idet andre aktører/samarbejdspartnere udfører opgaverne anderledes end Roskilde Brandvæsen. Det kræver en særlig forståelse for målgruppen, og det har givet unødige forstyrrelser for deltagerne undervejs.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start