Søg støtte

Søg

Selvevaluering

rum for fordybelse

Nørrebjergskolen

Om donationen

Nørrebjergskolen i Odense er en specialskole for børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Eleverne har meget komplekse fysiske, kognitive og sproglige udviklingsvanskeligheder samt sansemæssige vanskeligheder og forstyrrelser, der gør det svært at modtage undervisning. For at give eleverne bedre muligheder for at kontrollere tanker og følelser går denne donation til indretning af to sanserum. Sanserummene skal bl.a. indeholde vibrationsseng, projektor, boblerør, mørklægningsgardiner, boldbad og et lysmodul, der kan medvirke til, at eleverne får en højere grad af sindsro, bliver mindre selvskadende og udadreagerende og mere parate til at modtage undervisning. Inden de nye sanserum tages i brug, får alle skolens medarbejdere et kursus i at bruge rummene af de tilknyttede terapeuter.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Nørrebjergskolen
Støttet beløb
180.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt kurser for de ansatte i brugen af sanseudstyret - nyansatte vil blive tilbudt samme kursus. Derudover har vi beskrevet sansearbejde generelt og specifikt mhp. vores elevgruppe i et kompendie, som er uddelt til alle 16 klasser. Det er desuden lagt på vores kommunikationsplatform, så alle kan søge litteratur og viden om sansearbejde der. Kompendiet er vedhæftet denne feed back til Tryg Fonden

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har taget de to nye sanserum i brug. Og tilbagemeldingerne fra ansatte i klasser med elever, der har meget brug for fokuserede stimuli har meldt tilbage, at de muligheder, vi nu kan give eleverne er meget fine og relevante ift. eleverne behov. Vi har gennem kurser gjort meget for at klæde de ansatte på inden, de tager elever med i rummene, så de har sat sig ind i de mange muligheder de nu har i rummene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tror på, at vi har valgt det rigtige sanseudstyr - det lyder tilbagemeldingerne i al fald til.