Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rygoperation eller ej?

SDU / Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt

Om donationen

Donationen går til at tilpasse et allerede eksisterende beslutningsværktøj, også kaldet en BESLUTNINGSHJÆLPER, for patienter, som man overvejer at operere for diskusprolaps i lænderyggen. Et beslutningsstøtteværktøj skal hjælpe med at understøtte fælles beslutningstagning. Udover at tilpasse værktøjet, skal effekten af det undersøges. Omkring 2.000 patienter gennemgår årligt denne type operation, men selvom operation fører til hurtigere smertelindring, større umiddelbar patienttilfredshed og hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er der ikke klar evidens for, at kirurgi på længere sigt er bedre end ikke-kirurgisk behandling. Dette er vigtigt at drøfte med patienterne, ligesom det er vigtigt at finde ud af, hvad der betyder noget for den enkelte patient, når de skal vælge om de ønsker en operation eller ej. En mindre lokal undersøgelse blandt prolapspatienter viste, at fælles beslutningstagning ikke fuldt ud blev gennemført i et sted imellem 1/3 og 2/3 af konsultationerne. Manglende inddragelse af patienterne i beslutningsprocessen kan blandt andet føre til, at flere patienter fortryder deres valg og oplever en mere konfliktfyldt beslutningsproces.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
SDU / Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt
Støttet beløb
1.181.823 kr., år 2019
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen af dette projekt er desværre ikke lykkedes lokalt. Der er dog i Region Syddanmark en stor indsats i gang, for generel implementering af Fælles Beslutningstagning, ud fra stort set samme koncept, som er brugt i dette projekt. Når Rygcenteret bliver implementeringsafdeling vil man med fordel kunne bruge den Beslutningshjælper der er udviklet i dette projekt. Risikoprofilen har afledt endnu et phD projekt, hvor man vil udvikle og anvende algoritmer i et prognostisk værktøj.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i projektperioden gennemført alle de tidligere beskrevne mål og delmål. Dvs. at vi indledningsvist har afdækket hvad der har betydning for patienter med diskusprolaps, når de træffer beslutning om operation, desuden har vi udviklet/tilpasset et Beslutningsstøtteværktøj, kaldet en BESLUTNINGSHJÆLPER(TM) og en risikoprofil, som er indgået i et RCT-studie, der er ligeledes er fuldt ud gennemført og afsluttet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til valg af outcome, kunne man måske have fået et andet resultat hvis man havde observeret samtlige konsultationer i det randomiserede studie. Det kunne dog også have haft en uønsket påvirkning af i hvor høj grad man inddragede patienterne (hvis en observatør sad i rummet, ville man måske som kirurg gøre en større indsats uanset om man var i kontrol eller interventionsgruppen).

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv