Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sårbare samtaler: podcastserie

ANTV, Anerkendende TV

Om donationen

ANTV, Anerkendende TV er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at forbedre vilkårene for mennesker, der er socialt udsatte eller har psykisk sårbarhed. Med donationen kan ANTV producere en podcastserie om mental sundhed med og til psykisk sårbare voksne. Ca. 10 sårbare personer skal deltage i produktionen som et undervisningsforløb, hvor de lærer at udtrykke sig og bruge deres stemme i den digitale verden. Efter produktionen af podcasten vil ANTV holde workshops og forløb til andre foreninger, institutioner og organisationer, der arbejder med lignende målgrupper, for at lære dem at producere podcasts og kommunikere med omverden.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
ANTV, Anerkendende TV
Støttet beløb
77.500 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
ANTV vil baseret på vores projekterfaringer fortsat producere podcast med Sårbare samtaler som platform og ved hjælp af det indkøbte udstyr til projektet. Vores forløb har på sin vis været et startskud, som har givet deltagerne succes med at producere indhold og udgive det til offentligt brug. Derudover var det en mulighed for at anerkende deres indsats og fejre vores succes ved at afholde et åbent hus-arrangement i forbindelse med udgivelse af vores podcast, hvor mere end 30 mennesker deltog.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne har i løbet af vores projekt i meget høj grad fået både teoretisk viden og praktisk erfaring med podcastproduktion. Samtlige deltagere udtrykker, at podcast som udtryksform tilbyder en ny måde at udtrykke sig på for målgruppen, der også i fremtidige forløb kan supplere videoproduktion og dermed få flere og anderledes historier frem. Flere har fortalt deres personlige historie for første gang i dette forløb og dermed fået sat ord på deres oplevelser til inspiration for dem og øvrige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fandt ud af, at forløbet med 10 voksne deltagere med psykisk sårbarhed ofte krævede, at vi lavede gruppearbejde i mindre grupper end i samlet flok. Dette er vigtig læring til underviserne i forhold til at tilrettelægge fremtidige forløb, så man ikke arbejder for mange mennesker sammen på samme tid, men i stedet fordeler opgaverne mere ud løbende. Vi fik også erfaring med, at sådan et forløb kræver tilstedeværelsen af to undervisere til 10 deltagere.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle