Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SAFE - sikker udskrivelse

Psykiatrisk Center København

Om donationen

Denne donation går til at undersøge, om en forstærket indsats i forbindelse med udskrivelse af psykiatriske patienter kan være med til at forebygge selvmord. I forbindelse med udskrivelsesproceduren skal patienten dels have en personlig samtale med den opfølgende ambulante enhed før udskrivelsen, dels modtage et hjemmebesøg indenfor den første uge efter udskrivelsen - og endelig skal patientens pårørende inddrages. I Danmark sker 600 selvmord årligt, heraf mindst halvdelen blandt mennesker tidligere indlagte. Særligt i den første uge efter udskrivelse at selvmordsrisikoen øget.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København
Støttet beløb
688.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange af projektets interventioner er indført, således hjemmebesøg og kriseplan. Inddragelse af de pårørende er ikke implementeret systematisk

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at gennemføre de planlagte aktiviteter, men vi var blevet stillet i udsigt at vi kunne indhente journaldata fra Sundhedsplatformen automatisk, men vi endte med at måtte slå hver enkelt patient op for at finde ud af om der i journalen var beskrevet kriseplan og selvmordsrisiko. Vi fik ikke adgang til data for alle patienter, fordi ikke alle var blevet spurgt om tilladelse til at deres data måtte bruges til kvalitetssikring

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gennemførte forsøget som sammenligninger mellem områder. Det betød at vi ikke rigidt kunne sikre at interventionen fandt sted i interventionsområderne, og ej heller at interventionen ikke fandt sted i kontrolområderne. I et randomiseret forskningsforsøg ville vi have haft kontrol over intervention og kontrol, men det havde vi hverken budget eller ledelsesmæssig accept af.