Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Salaam Shalom Festival

WeAct

Om donationen

WeAct afholder årligt festivalen Salaam Shalom for at fejre sammenholdet mellem Danmarks jøder og muslimer. Festivalen startede som reaktion på terrorangrebet ved Krudttønden i 2015 og afholdes i 2017 på Nytorv i slutningen af august. Festivalen består af oplæg af imamer, rabbinere og debattører, underholdning og madboder. Donationen skal gå til afholdelse af festivalen, herunder indkøb af inventar og forplejning. Formålet med festivalen er at skabe et positivt indspark i integrationsdebatten og arbejde mod eksisterende fordomme.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
WeAct
Støttet beløb
40.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dagen forløb som planlagt, og vi estimerer op mod 2.500 gæster, da vi åbnede kl. 13. I løbet af hele dagen har vi haft omkring 4.000 gæster. Derudover har vi formået at udvide indhold og forbedre rækkevidden på festivalen. Vi har i år også forøget antallet af aktiviteter op til festivalen, og håber at kunne gøre endnu mere næste år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde en stor succes med at samle mange folk lige ved festivalens begyndelse, og deltagerne besøgte aktivt alle vores boder med forskelligt indhold til alle aldersgrupper. Vi lagde især mærke til den store variation i publikum ved vores paneldebatter på scene. Det lykkedes derfor at samle mange forskellige mennesker, og skabe dialog og samvær under fredelige forhold. Derudover lykkedes det at få rigtig mange gæster til at deltage i kædedans midt på torvet, som er det mere eksplicitte symbol på brobygning og fredelig sameksistens.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skulle have rykket nogle af debatterne væk fra den store scene ud i teltene, og så et lidt kortere program.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start