Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samarbejdskultur i fængsler

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Om donationen

Kriminalforsorgen har tidligere, med støtte fra TrygFonden, gennemført projektet "Trygge og Udviklende Fængsler", der omhandlede etableringen af en ny kultur i dele af Statsfængslet i Ringe. Projektet gjorde op med "Os og Dem" kulturen, der ofte findes i fængslerne, så miljøet i stedet inddragede alle indsatte i fællesskab. Dette blev gjort for at give de indsatte et ansvar og følelsen af at være et fællesskab. Tilgangen har vist mange positive resultater, herunder at volds- og trusselsbilledet overfor personalet er halveret over de seneste to år. Kriminalforsorgen vil med dette projekt udbrede tilgangene, der blev udviklet i det tidligere projekt, til resten af Ringe Statsfængsel i tæt samarbejde med TrygFonden. Der skal udvikles et uddannelsesforløb, der forankres hos Kriminalforsorgen, og følgeforskning skal sikre at resultaterne bliver dokumenteret og videreformidlet. På længere sigt skal projektet føre til en positiv kulturændring i danske fængsler, som igen skal kunne omsættes gennem arbejdet med unge kriminelle i overgangen fra fængsel til frihed.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Støttet beløb
5.100.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2017 var det et mål for alle Kriminalforsorgens institutioner at de skulle udvikle deres tilgange til samarbejde med de indsatte. Kriminalforsorgen inddrager og samarbejder i dag med de indsatte i forbindelse med mange nye tiltag, herunder kan nævnes: Opstarten af det nye fængsel på Falster. Opstarten af 4 nye uddannelsesafdelinger fordelt på 3 fængsler. Opstarten af nye uddannelser Indførsel af rygeforbud Det vurderes således at projektets tilgange er forankret i en række institutioner men ikke i hele organisationen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De oprindelige uddannelsesforløb er udført i tre fængsler. På bagrund af følgeforskningens resultater og anbefalinger er tilgangen rettet til, således at det afvikles i forbindelse med nye tiltag, som opstart af nye afdelinger, fængsler eller tiltag som uddannelser. Det er endvidere tilrettet i form, således at det er de indsatte selv, der (med hjælp) får ansvar for afviklingen af workshops, således at der sker en aktiv læring hos dem det handler om. De afdelinger der anvender tilgangen, har alle udviklet en i fængselssammenhæng uset grad af samarbejde og kulturer med et fravær af vold og trusler. Tilgangen er endvidere afprøvet i samarbejde med Odense Kommune og tilgangen resulterede blandt andet i at borgergruppen "Sahan" udviklede et tæt samarbejde med kommunen om integration og forebyggelse af kriminalitet og radikalisering. Tilgangen vurderes således tillige at kunne anvendes af andre organisationer, der ønsker gennem samarbejde at opnå bedre resultater.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det krævede en længere proces at skabe det rette format, men dette var også en del af projektets formål - at skabe en læringstilgang som kunne sikre at der ikke bare sker en overførsel af viden, men at det også omsættes til handling. Tilgangen blev derfor tilrettet i løbet af forløbet, således at man gik fra et kursus format til et workshopformat, der understøtter en konkret planlagt eller igangværende implementering af nye tiltag. Det er herved lykkedes at udvikle en tilgang, der på en helt unik direkte måde inddrager socialt udsatte mennesker i en ligeværdig forandringsproces. De indsatte deltager således aktivt i planlægning, udførelse, evaluering og videndeling omkring aktiviteter, og det endda i en styrende rolle som facilitatorer.