Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sammen bygger vi læring

Aarhus University

Om donationen

Denne donation går til at udvikle et socialt læringsmiljø i samskabelse med autistiske børn, fagpersonale og forældre. Det sociale læringsmiljø består af en struktureret LEGO-klub, hvor 7-12-årige børn med autisme i fællesskab bygger objekter og landskaber med legoklodser. Dertil udvikles modeller for, hvordan det sociale læringsmiljø i LEGO-klubben kan udvides på tværs af barnets andre kontekster. Målet med projektet er udvikle en ny specialpædagogisk metode til at stimulere autistiske børns samarbejdsevner. Folk med autisme har generelt lavere livskvalitet, færre venner, dårligere uddannelse og udvikler hyppigere psykiatriske diagnoser sammenlignet med mennesker uden autisme. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Langagerskolen i Aarhus under ledelse af psykologisk konsulent Line Gebauer. Med i projektgruppen er desuden privatpraktiserende psykolog Rikke Steensgaard og Ella Paldam, postdoc ved CoC Playful Minds.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus University
Støttet beløb
996.748 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På Langagerskolen er projektet forankret i kraft af et godt udviklingsforløb, som har givet inspiration og næret nye ideer på skolen. De konkrete rutiner og processer, der er knyttet til metoden, er også ved at blive implementeret. Med det nye projektdesign er forankring indarbejdet i alle arbejdsgangene hvilket sikrer, at ejerskabet knyttes til både personale, skoleadministrationer, forældre og børn. Flere skoler har udvist interesse og de foreløbige prototyper er gjort frit tilgængelige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet tog afsæt i Lego-based therapy, og er lykkes med at tilpasse metoden en dansk kontekst samt videreudvikle den: Innovationen ligger i en sammenfletning af nyeste viden om autisme, samskabelse, konstruktivistisk læringsteori, læring gennem leg, tinkering og dynamisk dokumentation. CollaboLearn-metoden viser sig i stand til at skabe læringsbetingelser, hvori autistiske børn tilegner sig socialkommunikative kompetencer, som de formår at generalisere og anvende på tværs af kontekster.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pilotforløbene viste, at en bæredygtig facilitering og implementering af sociale læringsforløb bedst understøttes via lettilgængelige legeaktiviteter med indlejrede refleksionsrutiner samt dialog- og refleksionsværktøjer til praktikere, som kan anvendes i enhver pædagogisk kontekst. Metodeudviklingen afsluttes derfor ikke med en interventionsmanual, men med en samskabt og dynamisk specialpædagogisk metode, der kan videreudvikles og valideres gennem innovativ interventionsforskning med praksis.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet