Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sammen mod online had

AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFD

Om donationen

Denne donation går til en kortlægning af de sidste to års brede online debat med fokus på hadtale i dansk idrætsliv. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Amnesty, Analyse & Tal samt Danmarks Idrætsforbund, og kortlægningen vil omfatte Facebook-sider og -grupper fra sportsmedier, professionelle sports- og idrætsudøvere, foreninger under DIF’s specialforbund og officielle fanklubber.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFD
Støttet beløb
745.811 kr., år 2023
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever rigtig stor interesse for og opbakning til vores undersøgelse og fokus på problemet. Formændene for DIF og DGI deltog, og det samme gjorde repræsentanter fra ledelseslagene hos DBU, Spillerforeningen, Dommerforeningen og Divisionsforeningen. Vi har en række møder i kalenderen allerede med de deltagende aktører med det formål at samle op på snakkene til lanceringen. Det er tydeligt, at sportens verden ønsker at gøre noget – men også at der mangler nogen til at lede forandringen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik støtte til fase 1 af projektet. Målet for denne fase er opfyldt, da vi sammen med Analyse & Tal har udgivet to rapporter, som dokumenterer hadtale i sport. Den ene afdækker omfang, tematikker og målgrupper, mens den anden indeholder en perspektivering, interview med sportsudøvere om konsekvenserne af hadtale samt anbefalinger til indsatsområder. Fund og anbefalinger blev valideret og kvalificeret af aktører i og uden for sportens verden ifm. en rundbordsdiskussion ifm. lanceringen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I det store hele har vi med rapporterne opnået det, vi gerne ville i dokumentationsdelen af projektet. Det blev tydeligt undervejs, at det er svært at adskille det, der sker online, fra det der sker offline. Derfor havde det været relevant, hvis vi havde kunnet afdække begge verdener – og interaktionen mellem disse – i højere grad. På sigt kunne det være relevant at kigge nærmere på forskellene i problematikken hos bredde- vs. elitesport (vi har dokumenteret, at det finder sted i begge verdener)

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati