Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sammen om EPvalget 2024

Forening Oplysning om Gadeliv

Om donationen

Foreningen Gadeliv arbejder med social beskæftigelse for socialt udsatte, som ansættes på det sociale frikort. Målet er at skabe øget livskvalitet for målgruppen gennem en meningsfuld hverdag skabt af arbejdsfællesskaber, der giver økonomisk gevinst, tro på egne evner og et udvidet socialt liv. Gadeliv afholder også arrangementer og aktiviteter for brugerne af de sociale tilbud i Sydhavnen og på bosteder i Aarhus. Med denne donation vil Foreningen Gadeliv vække den demokratiske interesse for Europaparlamentsvalget 2024 blandt en gruppe, som statistisk set har en lav stemmefrekvens. Det skal bl.a. ske gennem møder, hvor udsatte og politikere kan få hinanden i tale på uformel vis, samt ved at uddanne EP-valgambassadører og besøge sociale tilbud, forsorgshjem og herberg med en ’valgbus’ for at møde de udsatte, hvor de er. Endelig vil Gadeliv afholde stemme-arrangementer, så det at stemme bliver en social oplevelse. Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. de hjemløses landsorganisation SAND og Borgerservice i Aarhus Kommune.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Forening Oplysning om Gadeliv
Støttet beløb
210.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået værdifuld læring med til fremtidig projekter op til demokratiske valg, som er noget, vi helt sikkert vil fortsætte med. Fx er det rigtig godt at arbejde med valgambassadører, som klædes ekstra godt på med viden og argumenter. Vi har fået et godt samarbejde med Borgerservice, som vi kan bruge til fremtidige valg. Og vi vil tage vores erfaringer og netværk med videre - fx bringe politikerne tættere på målgruppen og bringe valgstedet tættere på målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkes med at skabe opmærksomhed omkring EP-valget 2024 blandt socialt udsatte i Sydhavnen (Århus) især, men også på byens andre sociale tilbud. Vi har haft ni valgambassadører i sving og har afholdt alle vores planlagte aktiviteter. Vi har oplevet en overraskende interesse i at snakke om EU og demokrati, og vi har haft 65 vælgere i vores stemmeboks, som har brevstemt. Ud af dem vurderer vi, at cirka en tredjedel er førstegangsvælgere til EP-valg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har skabt gode resultater for målgruppen. Vi er dog meget nysgerrig på, hvad vi kunne have gjort mere af for at få endnu bedre resultater. Vi er fx opmærksomme på, at vi kunne have været mere fysisk tilstede på de sociale tilbud, og vi kunne have været mere opsøgende på den motiverende indsats ift. at få folk til stemmeboksen. Vi skulle evt. kun have haft én fest men med mere KaPow. Og vi er nysgerrige på at arbejde med en mobil brevstemmemulighed, som de har testet i København.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati