Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sammen om Tryghed og Trivsel

HOME-START Familiekontakt

Om donationen

Home-Start har siden 2010 arbejdet for at støtte sårbare småbørnsfamilier i Nordvestsjælland. Organisationen tilbyder støttende aktiviteter i en periode på ca. seks til ni måneder og fungerer som bindeled mellem socialt udsatte familier og systemet. Home-Start har gode erfaringer med at tilknytte en frivillig til familierne, da det mindsker familiens risiko for social eksklusion og ensomhed. Da efterspørgslen er stigende, har organisationen svært ved at imødekomme de mange ekstra henvendelser. Denne donation går således til, at flere udsatte familier kan tilbydes hjælp over en treårig periode. TrygFonden har tidligere støttet organisationens arbejde i andre regioner.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
HOME-START Familiekontakt
Støttet beløb
624.250 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kommunerne har været glade for denne særlige indsats og ønsker at fortsætte, men det har ikke været muligt at forhøje de nuværende partnerskabsaftaler med det nødvendige beløb i år. Samtidig er det afdelingens store ønske at fortsætte arbejdet med de allermest udsatte familier. Vi håber og regner med at der der kommer en aftale, så vi kan fortsætte det gode arbejde til gavn for familierne. De værktøjer, vi har udviklet er nu en del af standard kurset for nye frivillige i vores afdeling. Mange ha

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Allerede i projektets begyndelse lykkedes det at udvikle en model, vi anvender for at tale om og forstå de problemstillinger vi møder med og i familier, der står meget udsat. Modellen hjalp os til at skabe et fælles sprog, samtidig med at den gav en tydelig anvisning af den frivilliges rolle og afgrænsning. Det gav ro til de frivillige og ro til familierne. Med modellen fik vi også tydeliggjort, hvilken rolle koordinatoren spiller ift. at være brobyggende til andre foranstaltninger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målgruppen henvendte sig af sig selv, før vi startede projektet. På den måde har vi altid været lidt anderledes end de andre afdelinger i Home-Start Danmark. Måske fordi vi i vores første partnerskabsaftale allerede var koblet til de sundhedsplejersker, der arbejder med de allermest udsatte familier. Derfor kan man tale om, at vi er gået fra at rende lidt forvildede rundt og slukke brænde - til nu, at kunne forebygge at brænde opstår og/eller med tid og ro forebygge og begrænse skader.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start