Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegruppe for pårørende

BEDRE PSYKIATRI - Amager ("København på Tværs")

Om donationen

Det kan være svært at være pårørende til en psykisk syg, og man risikerer at føle sig alene. Derfor vil Bedre Psykiatri Amager etablere fem samtale- og netværksgrupper for pårørende til psykisk syge på hhv. Amager, Frederiksberg og i Københavns Kommune. Målet er at klæde de pårørende bedre på til livet som pårørende til en psykisk syg og dermed give dem mere overskud i hverdagen. Grupperne skal bestå af 8–12 personer, der skal mødes otte gange. Projektet er en fortsættelse af et lignende projekt fra 2014, der fik meget gode tilbagemeldinger fra de pårørende.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI - Amager ("København på Tværs")
Støttet beløb
98.750 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En samtalegruppe mødes stadig en gang om måneden på"egen hånd", dvs. uden vor terapeut, men hvor vi booker lokale til mødet. Det er ikke alle samtalegrupper, desværre, der fortsætter på den måde, som egentlig ville være en forankring af projektet. Hvis vi ikke modtager donationer fra Trygfonden, men kun de mindre § 18-midler, vi for det meste får fra Tårnby og Dragør kommuner, vil det ikke være muligt at fortsætte aktiviteten. Bestyrelsen ser sig ikke i stand til at facilitere en samtalegruppe, hvor gruppens medlemmer ofte har det meget svært.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I alle de evalueringer vi får tilbage, er besvarelsen på flg. spørgsmål: "I hvor høj grad er dine forventninger til samtalegruppen blevet indfriet?" blevet besvaret med "I høj grad".

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi spørger deltagerne i samtalegruppen: "Har du lyst til at deltage i en samtalegruppe igen?" og også dette spørgsmål besvares med "I høj grad". Så man må sige at aktiviteten har været rigtig. Vi spørger ligeledes om ris og ros og får kun ros.