Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegruppe for pårørende

Bedre Psykiatri

Om donationen

Bedre Psykiatri arbejder for at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge. Denne donation går til at etablere en samtalegruppe for 10-12 personer og med en uddannet psykoterapeut eller psykolog tilknyttet. Gruppen skal mødes cirka otte gange og vil have til formål at give de pårørende et frirum med ligesindede, hvor de kan udveksle erfaringer, danne netværk og blive klædt bedre på til at håndtere hverdagen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
20.000 kr., år 2020
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i gang med evaluere om en støttegruppe kan dannes af dem selv eller om Bedre Psykiatri Kolding skal være tovholder for den.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har desværre lidt mandefald under forløbet. Til gengæld er der 8 (heraf 6 stk. som er konstante) personer som holder fast i gruppen og som er rigtig kede af at gruppen stopper.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår