Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegruppe for pårørende

Bedre Psykiatri

Om donationen

For at kunne give pårørende til psykisk syge et frirum, hvor de kan få støtte, drøfte problemer og danne netværk med ligestillede, går donationen til oprettelse af samtalegrupper med en tilknyttet psykoterapeut eller psykolog for 16 personer i efteråret 2021.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
20.000 kr., år 2020
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet skabt netværk blandt deltagerne

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
de har fået skabt kontakt til andre pårørende i samme situation og fået et frirum hvor de kunne drøfte deres problemer. Fået indsigt i hvordan de har kunnet tage vare på sig selv samt værktøjer hertil

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
nej

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår