Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegruppe for pårørende

Bedre Psykiatri Kolding afd.

Om donationen

Bedre Psykiatri Kolding ønsker at skabe et netværk blandt voksne pårørende til psykisk syge, hvor det er den pårørende, som er i centrum. Med donationen kan der oprettes samtalegrupper ledet af en psykoterapeut for 12 pårørende, hvor de kan få luft for deres følelser og tanker og skabe relationer til andre pårørende.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Kolding afd.
Støttet beløb
26.800 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkes med det på den måde at de deltagende selv tager ansvar for deres fællesskab fremover. Og de er glade for det netværk de har fået.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik i projektet skabt et frirum og et fællesskab for de pårørende. De deltagende var meget interesseret i at blive ved med at ses i gruppen, så dette arbejder de på at lave et forløb for. Mange af de deltagende oplevede stor lettelse ved at finde andre i samme situation som dem selv, de kunne erfaringsudveksle med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet stor tilfredshed med den måde vi har gjort tingene på, både fra deltagere og terapeut. Vi synes selv at det er en succes.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle