Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatri

Om donationen

At være pårørende til en person, der er psykisk syg, kan være svært, og grundet det tabu, der er forbundet med psykisk sygdom, får de pårørende ikke altid den støtte, som de har behov for. Derfor kan de pårørende have gavn af at tale med personer i samme situation som dem selv. Bedre Psykiatri Helsingør vil med denne donation dels oprette en samtalegruppe for pårørende til voksne syge og dels oprette en netværksgruppe for forældre til syge børn under 18 år. Gruppeforløbet vil strække sig over 12 mødegange med to timers varighed. Møderne har fokus på at adressere de problemstillinger, man oftest står med som pårørende ved at tage udgangspunkt i deltagernes egne behov.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
84.000 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Første del af forankringen - at facilitere selvhjælpsgrupper - er lykkedes. Det er ikke lykkedes at starte nye grupper. Dette skyldes mangel på finansiering. Vi arbejder på at finde finansiering, men dette mål er ikke nået endnu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter aftale med Trygfonden ændrede vi samtalegruppen for pårørende til voksne til endnu en forældrenetværksgruppe. Dette skyldtes den meget store interesse og behov hos forældre til børn/unge. Vi har gennemført 2 evalueringer, dels en samtale med den samlede gruppe ved deres sidste møde, dels et digitalt spørgeskema. Disse evalueringer viser klart, at deltagerne har fået redskaber til bedre at mestre livet som pårørende, dels har fået større indsigt i psykiske sygdomme og de deraf afledte udfordringer man står i som pårørende. Målet om et styrket familieliv og et større overskud til arbejde og fritid er kun indfriet hos ca halvdelen. Dette skyldes, at belastningsgraden i disse familier stadig er meget stor, og at de fortsat bruger mange ressourcer på at få dagligdagen til at hænge sammen og til at kæmpe for den rette hjælp og støtte fra kommune/region - altså udfordringer som en samtalegruppe ikke kan løse, men give redskaber til bedre at kunne tackle. Begge grupper har valgt at fortsætte som selvhjælpsgrupper. Vi understøtter dette ved at at stå for lokaler, og vores gruppeleder tilbyder begge grupper, at hun 2 gange årligt i de næste to år kan bruges til at få konkrete oplæg eller støtte til arbejdet i gruppen. Dette er frivilligt arbejde fra hendes side.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft en meget erfaren og dygtig gruppeleder, som deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med. Der er i stor udstrækning blevet taget udgangspunkt i og justeret ind efter deltagernes behov. Gruppelederen har været med gennem hele forløbet - også de indledende møder. Hendes deltagelse har kvalificeret projektet, som vi ikke ser nogen grund til at ændre på et evt tilsvarende forløb.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv