Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatri Helsingør

Om donationen

Pårørende til personer med psykisk sygdom er ofte gennem et langt forløb, der nogle gange varer hele livet. De har brug for støtte til at klare udfordringerne, og denne donation går derfor til samtalegrupper for henholdsvis pårørende til voksne psykisk syge og til forældrenetværksgrupper for forældre til hjemmeboende børn med psykisk sygdom.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Helsingør
Støttet beløb
180.000 kr., år 2019
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Interessen for deltagelse i vores grupper er stigende i takt med at kommunens sagsbehandlere er mere opmærksomme på vores tilbud. Vi får mange henvendelser fra folk, som er blevet gjort opmærksomme på grupperne via deres sagsbehandler eller kommunens pårørendevejleder. Desuden har samarbejder vi med behandlingspsykiatrien om at udbrede kendskabet til tilbuddet. Det har vist sig meget svært at få grupperne til at køre videre som selvhjælpsgrupper. Mange af vores deltagere har brug for en pause.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagernes evalueringer er overvejende meget positive. Der er stor tilfredshed med gruppernes størrelse, mødefrekvens, mulighed for at få taletid og erfaringsudveksling. Desuden er der stor tilfredshed med terapeuternes ledelse af grupperne - både ift tilrettelæggelse af indhold og fleksibilitet ift at tage akutte problemstillinger op, når det har været nødvendigt. Deltagerne giver udtryk for, at de er blevet bedre til at håndtere hverdagen og livet som pårørende og hjælpe den syge.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ændret mødegangene til 10, da erfaringen viser at det er passende for målgruppen. Indholdsmæssigt har behovet for at drøfte aktuelle udfordringer for deltagerne været stort, så psykoedukationen har været mindre struktureret end planlagt, men er inddraget ift deltagernes behov. Vores terapeuter har været gode til at justere deres forløb efter behovet i grupperne.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv