Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatri - Skanderborg/Odder

Om donationen

Bedre Psykiatri - Skanderborg/Odder har fået midler til at oprette nye samtalegrupper for pårørende til psykisk syge. Pårørende til psykisk syge er selv i risiko for at få en dårlig livskvalitet og udvikle psykiske symptomer. De har ofte en stresset og uforudsigelig hverdag med angst, usikkerhed og smerte. Donationen går til oprettelse af tre nye samtalegrupper under ledelse af en terapeut, hvor der gennem gruppeterapi skal arbejdes med de pårørendes mentale sundhed, og hvor deres psykiske symptomer skal afhjælpes gennem mestringsstrategier. Desuden skal de have konkrete redskaber til at tackle konkrete problemer i forhold til det at være pårørende til en psykisk syg. Grupperne skal køre i to år.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri - Skanderborg/Odder
Støttet beløb
190.800 kr., år 2019
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De færdigheder der er opnået vil være at betragte som permente hos de deltagende personer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det blev i høj grad indfriet, men blev lidt anderledes pga corona. Så meget af det blev online i stedet for fysisk. Nogle synes at det var bedre at det blev online, andre kan bedst li det fysisk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona gav os mulighed for at afprøve online møder, hvilket vi ikke selv ville have fundet på. det er en rigtig god erfaring vi har fået.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår