Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

Om donationen

Det er en hård belastning at være pårørende til en psykisk sårbar person, og derfor kan der være stor hjælp at hente i netværk med ligesindede. Pårørendegruppen Bedre Psykiatri Amager har gennem flere år tilbudt samtalegrupper for pårørende under vejledning fra en erfaren terapeut, der giver værktøjer til at håndtere hverdagen. De pårørende kan dele erfaringer med hinanden og mærke, at de ikke er alene med de udfordringer og frustrationer, som følger med, når man har psykisk sygdom tæt inde på livet. Der er stor efterspørgsel fra pårørende for at komme med i netværket, og donationen gør det muligt at oprette to ekstra netværk, så endnu flere familier kan få hjælp.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende
Støttet beløb
46.000 kr., år 2020
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vort mål mht netværk er nok ikke nået.Ddet kan være svært for pårørende at nå i det daglige. Men BPA har stadig en gruppe, der mødes uden vor medvirken, og ønsker fortsat at arbejde hen mod det mål.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bedre Psykiatri Amager får meget, meget positive tilbagemeldinger fra vore deltagere i samtalegrupperne. Fx skriver en: "har haft glæde af at komme til møderne og værktøjer til at håndtere presset ved at være pårørende til psykisk syg samt at stå i sorg." En anden skriver bl.a.: "Det har været meget givende at høre om de andre pårørendes oplevelser."

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
BPA anser dette timeantal for passende. Vi stiller en megen erfaren psykoterapeut til rådighed gratis. Et forløb for den enkelte pårørende hos en psykolog er ofte økonomisk uoverkommeligt.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår