Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegrupper for unge

Bedre Psykiatri

Om donationen

Bedre Psykiatri Struer-Lemvig har en samtalecafé for voksne pårørende, men flere og flere unge pårørende møder op, fordi de føler sig triste og ensomme. Med donationen kan der etableres samtalegrupper med en terapeut, så 25 unge pårørende kan få et trygt sted at mødes, og hvor de møder forståelse og får sparring og rådgivning til at håndtere de svære situationer, som de møder i hverdagen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
32.375 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke fået flere i vores pårørendecaféer, men alt det øvrige i projektet lykkedes vi med 100%

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt har kun haft et for øje og det er at give udfordrede unge som lever i familier som pårørende et sted, hvor de ikke føler sig forkert og kan tale åbent. Projektet havde fokus på at give de unge nogle helt praksisnære værktøjer til at håndtere de svære tanker de ofte går med som pårørende og som sindslidende. Alle unge i forløbet er pårørende og mange havde selv psykiske lidelser og var sygemeldt eller havde været sygemeldt grundet stress, angst, depression og andre psykiske lidelser

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter gav de unge nogle helt nye tankemønstre og de unge følte sig mødt og forstået selvom gruppens udfordringer var meget forskellige. De unges evaluering har vist at de virkelig har brug for disse redskaber og at de har taget dem til sig. De unge lægger i evalueringen vægt på, at de har fået en højere selvfølelse, bedre forståelse af eget liv og blevet bedre til at sige fra og stå ved egne følelser og tanker. Så ja, de valgte aktiviteter sørgede for at vi fuldt ud nåede målet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start