Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtale/netværksgrupper

BEDRE PSYKIATRI

Om donationen

Bedre Psykiatri Gentofte tilbyder hjælp og støtte til familier, der er ramt af psykisk sygdom. Det sker bl.a. gennem samtalegrupper for pårørende og forældrenetværksgrupper, som er målrettet pårørende i familier med børn, unge eller voksne med psykiske problemer, og som oplever en hverdag med store udfordringer. De pårørende har stor glæde af at dele erfaringer og få sparring fra en professionel terapeut, og der er stor efterspørgsel for at komme med. Med donationen kan Bedre Psykiatri oprette ekstra grupper og hjælpe endnu flere familier med at håndtere psykisk sygdom og forebygge, at sygdommens konsekvenser splitter familierne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI
Støttet beløb
132.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nogle af deltagerne i grupperne har holdt kontakt efter afslutningen af et forløb. Erfaringerne fra dette projekt vil blive taget med i det ny projekt støttet af TrygFonden (Samtale/netværksgrupper (ID: 155920)).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i projektperiode gennemført 6 pårørendegrupper alle ledet af en terapeut. At vi har kunnet gennemføre to flere pårørendegrupper end ansøgt skyldes omhyggelig disponering af de modtagne midler). 2 af grupperne var forældrenetværksgrupper. De resterende 4 var grupper henvendt til pårørende til voksne psykisk sårbare

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lært undervejs. Efter hver pårørendegruppe har vi bedt deltagerne om en evaluering, Herigennem har vi kunnet vurdere terapeuterne undervejs. Sidst i forløbet har vi fundet terapeuter, som vi vil bruge fremover. Terapeuterne vælger deres egne temaer for møderne. Markedsføringsmæssigt er vi nået frem til, at den mest effektive - og billigste - markedsførering er igennem annoncering på Facebook - men vi vil dog ikke udelukke andre medier i fremtidige projekter

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle