Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samvær og aktiviteter

Stormly Esbjerg

Om donationen

Stormly, der er et midlertidigt opholdssted for kvinder, har oprettet en brugerforening med den hensigt at samle nuværende og tidligere beboere. Formålet med projektet er at tilbyde de sårbare kvinder samvær og positive oplevelser i form af udflugter med bus, besøg på museer m.m. Brugerforeningen tæller ca. 45 kvinder, hvor størstedelen ikke har andre oplevelser end dem, der bliver tilbudt gennem Brugerforeningen. Projektet giver således kvinder, der befinder sig i en sårbar situation, mulighed for at indgå i positive sociale fællesskaber i hverdagen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Stormly Esbjerg
Støttet beløb
10.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Brugerforeningen fortsætter med at planlægge fælles aktiviteter.Vi justerer løbende aktiviteterne ud fra de tilbagemeldinger, vi får.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med turen var at styrke fællesskabet i gruppen af nuværende og tidligere Stormly-beboere - og at vedligeholde og udvikle kvindernes indbyrdes venskaber/bekendtskaber via fælles oplevelser. Målgruppen er sårbare kvinder, der i perioder pga. psykiske problemer, misbrug o.a. , har svært ved at opretholde kontakten til deres sociale netværk. De fælles oplevelser gør det nemmere at finde tilbage i fællesskabet og genoptage gamle relationer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For nogle ville det have været en fordel, at turen havde været af lidt kortere varighed, da de har begrænsede kræfter til både oplevelser og socialt samvær