Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sanseoplevelse efter operation

Odense Universitetshospital

Om donationen

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling på Odense Universitetshospital har hvert år 24.000 patienter til opvågning efter bedøvelse. Nogle patienter er urolige og angste, når de vågner, det gælder særligt akut opererede, demente og patienter med psykiske lidelser. Til børn anvendes allerede naturfilm under opvågning, og erfaringen herfra er, at sanseoplevelser som film og afslappende musik har en beroligende effekt på både børn og forældre. Nu skal det undersøges, hvilken effekt en samlet sanseoplevelse har på voksne patienter indlagt på opvågningsafsnittet. Det er hensigten, at projektet skaber ny viden, der kan bruges i udviklingen af fremtidens opvågningsstue.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odense Universitetshospital
Støttet beløb
170.000 kr., år 2019
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personalet har været meget engageret i implementeringen af projektet i klinisk praksis og har stået for dataindsamling og registrering til evaluering. Projektet har så stor succes, at der er planer om at søge midler til udvidelse af interventionen til alle opvågningspladser på OUH.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultater viser, at 98% af patienterne giver udtryk for at det at vågne op til en samlet sanseoplevelse bestående af synkroniseret musik og naturfilm har en beroligende, afslappende og adspredende effekt, samt at de ville vælge samme form for opvågning, hvis de skulle bedøves igen. Dette understøttes af sygeplejerskernes oplevelse af effekten på patienterne. BVC-scorer (scoring af patienter der er urolige og udadreagerende) er faldet fra 3,5% til 0,5% på de sengepladser, hvor interventionen er indført. Utilsigtede hændelser relateret til urolige og udadreagerende patienter opgøres på årsbasis. Derfor kan der først endeligt evalueres på dette effektmål i løbet af de kommende år

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den eneste udfordring vi mødte var, at der af hygiejniske årsager måtte speciallaves kasser til afdækning af skærmene. Det tog meget lang tid og gav en ekstra udgift, som afdelingen selv måtte dække. Dette kunne med fordel have været indtænkt og iværksat tidligere i forløbet.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv