Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sanserum

Tuesten Huse Botilbud

Om donationen

Tuesten Huse Botilbud er et botilbud for voksne med svære psykiske lidelser. Beboernes tilstand kan være svær at håndtere for patienterne selv, og de har derfor ofte en udadreagerende adfærd. Med denne donation ønsker botilbuddet at etablere et sanserum, der har til formål at berolige patienterne. Donationen går til lys og lyd, en kugledyne, en hængestol og andre sansestimulerende redskaber.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Tuesten Huse Botilbud
Støttet beløb
100.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er nået langt med forankringen, men er fortsat i proces. Vi har fået afsat en time om ugen, hvor en medarbejder er tilgængelig til eksempelvis introduktion til teknologien og hjælpemidlerne. Denne time er implementeret i husets ugeplan som "sanserumstime". Herudover har vi ved enkelte beboere fået tilføjet hjælpemidler, der har vist sig at have god effekt, i deres tryghedsplaner, som en del af samspillet til LA2, som vi benytter på Tuesten Huse. Endvidere anvendes rummet til NADA 1-2 gange om ugen, hvilket opleves med god effekt. Dog kræver det stadig tilvænning at bruge rummet og ikke falde tilbage i gamle rutiner hvor NADA fx gives i stuen, som vi førhen har været vant til.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lige nu i en god og stabil process, hvor vi observerer at brugen af sanserummet fortsat anvendes oftere og af flere beboere. Vi oplever, at beboerne anvender rummet i forskellige kontekster og ved forskellige behov. For nogen bliver sanserummet brugt som en strategi, når de oplever at være rastløse samt motorisk- og psykisk urolige. For andre bruges rummet som et sted, hvor de kan mærke og få en fornemmelse af kroppen. Når beboere har benyttet rummet, fortæller de, at de oplever øget trivsel i nuet, og det er også disse beboere, der på egen opfordring kommer igen. Derfor har vi forhåbninger om, at brugen af sanserummet med tiden vil blive kontinuerlig for alle beboere, så vi dermed kan hjælpe dem til at skabe en længerevarende trivsel.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende evalueret og derefter justeret, hvilket har været med til at øge brugen af sanserummet. Det har bl.a. været at ændre tidspunktet hvor en medarbejder er tilgængelig i rummet. Vi forsøgte først at lave en sanserumstime om aftenen, men oplevede at beboerne var mere motiverede om dagen. Vi ændrede derfor tidspunktet fra kl. 19 til kl. 14. Vi arbejder fortsat på at introducere flere medarbejdere til brugen af sanserummets hjælpemidler og teknologi, så flere medarbejdere kan hjælpe beboere med at benytte sanserummet, da vi har oplevet, at de teknologiske hjælpemidler kan være vanskelige at igangsætte.