Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sanserum for plejehjemsbeboere

Hjørring Kommune

Om donationen

Sanserum har vist sig at kunne forbedre livskvaliteten hos ældre plejehjemsbeboere ved at give ro, adspredelse og socialt samvær. Med denne donation vil 14 ældrecentre i Hjørring Kommune derfor etablere et fælles sanserum til deres beboere. Foruden den fysiske etablering af sanserummet vil personalet også gennemføre et kursus i sansestimulering.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Hjørring Kommune
Støttet beløb
160.749 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En række medarbejdere modtog undervisning så de alle ville kunne varetage brugen af rummet. Derudover er demenskonsulenterne der er kontor på det pågældende ældrecenter, en rolle i udbredelsen af lokalet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Allerede efter 3 uger efter installationen af sanserummet, havde borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige taget sanserummet i brug. Erfaringerne var meget forskellige men alle med positive oplevelser og effekter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da der blev ansøgt om midlerne var etableringen af Demensbyen Lundgården ikke besluttet. Derfor ville det være svært at kunne arbejde anderledes