Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sanserum på Jelling Have

OK-Fonden, Jelling Have

Om donationen

På Bostedet Jelling Have bor mennesker, der er udfordrede af psykiske lidelser, og de fleste har, trods deres unge alder, været i behandlingspsykiatrien i mange år. Donationen gør det muligt at etablere et sanserum, så sanseintegration kan anvendes som behandling til beboerne og medvirke til at forebygge og nedsætte antallet af voldsomme episoder samt øge trivsel og tryghed.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
OK-Fonden, Jelling Have
Støttet beløb
323.838 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet taget godt imod af både beboere og medarbejdere. Det har været en udofordring, at facilitere og forankre på særligt den én afdeling, da ingen terapeuter har været tilknyttet denne. Det er fortsat en igangværende proces, at beboerne sammen med deres kontaktpersoner får oprettet delmål og indlagt behandlingen som en fast del af deres ugeskema. Denne del er uddybet i evalueringsrapporten.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om at anvende sanseintegration som behandlingsmetode er nået. Der ydes nu beroligende behandling i sanserummet, hvor beboerne ud fra deres individuelle behov, modtager og profiterer af behandlingen. Det er fortsat ikke alle beboere, der modtager behandling, da det stadig er forholdsvist nyt og stadig i en implementeringsproces. Beboere og medarbejdere oplever sanserummet som et trygt sted, hvor der er mulighed for at samle tankerne og finde ro.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle aktiviteter er fuldført som beskrevet med undtagelse af data fra voldsindberetninger og risikovurderinger. Dette pga. at der har været udskiftning i både beboer og personalegruppe således, at de data der forelægger ud fra indberetninger og risikovurderinger vil give et forkert billede af et resultat i evalueringen. Derfor er der lagt større fokus på de kvalitative data som beboere og medarbejdere kan bidrage med.