Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sansestimulering

NæsbyHus

Om donationen

NæsbyHus er et specialcenter for mennesker med erhvervet hjerneskade i Odense Kommune. Alle beboerne har nedsat sanseintegration, og centeret arbejder med sansestimulering som led i behandlingen. Donationen går til en Wellness Nordic Gyngestol.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
NæsbyHus
Støttet beløb
68.500 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er helt klart kommet en øget opmærksomhed blandt de ansatte om at benytte sanseintegration til en lang række problematikker for borgerne. Dette øger kvaliteten i det daglige arbejder med at arbejde målrettet med at øge borgernes selvstændighed samt velvære.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke oplevet en større mestringsgrad ift. borgernes ADL, da det at benytte stolen ikke kan stå alene når disse færdigheder skal forbedres. Men brug af stolen har i høj grad medvirket til at give de ansatte et ikke-medicinsk redskab til at kunne dæmpe konfusion hos enkelte borgere samt motorisk uro og tankemylder, og har via dette, medvirket til øget compliance, øget selvindsigt samt øget velvære, hvilket derved påvirker borgerens evne til at arbejde med at udvikle på egne færdigheder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej