Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sansestimulering til demente

Distrikt syd, Næstved kommune

Om donationen

Med donationen kan plejecentrene Bakkegården og Æblelunden indkøbe hver en sansegyngestol til beboerne. Demensramte beboere kan være urolige og utrygge og have svært ved at deltage i de daglige aktiviteter og det sociale liv. Formålet med sansegyngestolene er at dæmpe uro og angst hos svært demente beboere på plejecentrene ved hjælp af målrettede sansestimuli.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Distrikt syd, Næstved kommune
Støttet beløb
148.832 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter med at introducere nyt personale til Sensi chair og genopfriske for dem, der har behov. Projektleder er fortsat hovedansvarlig, men flere i personalegruppen deltager i dette. Brug af sensi-chair er nu en fast rutine og er sat i system, hvor 6-8 beboere hver dag anvender den. Der følges op på borgerkonferencer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
5 personer, hvor vi oplevede ovenstående adfærd har brugt Sensi chair. Vi kan se det mindsker selvstimulerende adfærd, verbal og fysisk udadreageren, at det er nemmere at hjælpe med personlig pleje, at det bliver nemmere at behovsudsætte. Det opleves derfor mindre stressende og mere tilfredsstillende for personale, der ikke så ofte bliver afbrudt i andre aktiviteter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vist sig at Barthel score ikke er fintfølende nok i forhold til at måle ændringer i beboerens deltagelse i daglige aktiviteter.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår