Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SaralystFamilien

SaralystFonden

Om donationen

SaralystFonden, som samarbejder med Frelsens Hær og Aarhus Kommune, er en forening, som arbejder med vanskeligt stillede kvinder og deres børn. En gang om ugen afholder foreningens frivillige tre timers samvær med hygge, snak, kaffedrikning, aktiviteter, leg, lektiehjælp og spisning. Der er på nuværende tidspunkt 14 mødre og 25 børn tilknyttet projektet. Donationen fra TrygFonden skal gå til videreførelse af det eksisterende tilbud, opstart af en ungegruppe og til en sommertur til Djurs Sommerland for ti mødre og 20 børn.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
SaralystFonden
Støttet beløb
196.450 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har modtaget midler fra Børne- og Socialministeriets PUF-pulje til fortsættelse af SaralystFamilien og SmileService frem til 1. juni 2017. SaralystFamilien er afhængig af støtte fra fonde og pulje, da der ikke er andre muligheder for indtjening. SmileService kan måske på sigt genere overskud til driftsudgifter gennem et administrationsgebyr (løn til leder/administrator, PR, revision m.v.), men det kræver et stort antal unge i projektet og indtil dette sker, er der behov for støtte fra fonde og puljer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
(Denne evaluering er foreløbig, da vi er ved endeligt at evaluere projektet (se venligst afsnittet om effektmåling)). Projektet blev toårigt, hvor SaralystFamilien har virket i 2015 og 2016, mens gruppen for unge, som blev døbt SmileService af de unge, startede i 2016. SaralystFamilien De fleste såvel mødre som unge giver udtryk for, at projektet har stor betydning for dem. F.eks. siger en mor: "Jeg har noget at komme ud til sammen med mit barn. Det gør, at hjernen ikke arbejder så meget. Jeg har det godt med at komme her, og jeg føler, at det er godt for mig at komme ud og snakke med andre. Det har været godt at komme med på ture. Fanø var rigtig dejligt. Jeg har ikke særlig mange venner og ikke nogen jeg ser dagligt. Jeg ser kun mødrene fra SaralystFamilien om mandagen, men vil gerne se dem noget mere. Hvis jeg ikke har de andre, så har jeg ikke andre at snakke med. Det gør en kæmpestor forskel. Jeg bliver mindre træt. Mit barn synes SaralystFamilien er eventyrland og det bedste sted i verden. Det er svært at få ham med hjem. Jeg kunne godt tænke mig, at mit barn går til spejder, og det vil jeg prøve at finde ud af". SmileService SmileService blev etableret med det formål, at give unge nye oplevelser, venner og sunde fritidsaktiviteter samt nyt netværk gennem fritidsjob, hvor de yder assistance ved private arrangementer, arrangementer i Aarhus, hos kommunen, i virksomheder, i foreninger, i kirker osv. De unge hjælper med opstilling, servicering, madlavning, oprydning osv. De unge har været på 10 forskellige jobs. SmileService har givet de unge nye færdigheder gennem et kursus ved Anna Knudsen, uddannet tjener fra Café Kaffegal. Det har stor betydning for dem (motivationsfaktor), at de har mulighed for at tjene lommepenge, Der ligger meget dannelse i, at de unge hjælper andre i en form for servicefag, hvor de skal være venlige, høflige, arbejdsomme osv., og de får ros og anerkendelse for deres indsats. En kunde siger: "I forbindelse med afholdelsen af min 40 års fødselsdag havde vi glæde af hjælp fra to unge og engagerede mennesker fra Smile Service. Der var omkring 65 gæster med til festen, og SmileService leverede en smilende service hele aftenen. De sørgede for et fyldt buffetbord, vin på bordene, løbende afrydning af borde og en flot slut-oprydning af køkkenet. De får den varmeste anbefaling herfra".

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
SaralystFamilien Efter to års virke har SaralystFamilien fundet en form, et indhold og metoder, som tiltaler og giver mening for vanskeligt stillede kvinder og deres børn. Organiseringen med voksne frivillige, der snakker med mødrene og unge frivillige, der leger med børnene, samt praktikanter fra Diakonhøjskolen, fungerer tilfredsstillende. SaralystFamilien afholdes hver mandag (bortset fra ferier) med dette program: • Fælles indledning • Børnene leger med de unge frivillige • Kvinderne snakker sammen og med de voksne frivillige • Nogle forbereder aftensmad • Fællesspisning • Afslutning. I 2015 og 2016 har 32 kvinder og 57 børn deltaget i SaralystFamilien. SmileService SmileService, hvor de unge snakker med voksne frivillige, oplæres inden for et servicefag, er på job og tjener penge, engagerer de unge og de danner netværk. De unge mødes hver 14 dag om torsdagen og når de er på job. Vi har været udfordret af, at få SmileService kendt og dermed få flere jobs. Vi skulle i højere grad have lagt vægt på dette fra starten, men vi skulle også være sikre på, at de unge kunne magte de opgaver, som de bliver sendt ud i (der er altid en voksen frivillig med i starten).