Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SaralystFamilien SmileService

SaralystFonden

Om donationen

SaralystFamilien og SmileService er udviklet i et samarbejde mellem Frelsens Hær Aarhus og SaralystFonden, der har til formål at hjælpe udsatte borgere i Aarhus. Ifølge flere nationale undersøgelser er der en stigning i antallet af fattige i Aarhus, og tallet er højere end i andre store byer i Danmark. SaralystFamilien tilbyder tre-timers møder for mødre og børn hver mandag. Her får mødrene mulighed for at dele deres problemer, mens der er frivillige, der leger med børnene. Hen over året vil der også være andre aktiviteter på disse mandage såsom tøjbytning og fremstilling af smykker. Som supplement til SaralystFamilien blev der i starten af 2016 oprettet et nyt tilbud kaldet SmileService. SmileService er målrettet unge i alderen 14 til 25 år, der har psykiske problemer, og som har svært ved at finde fodfæste. Denne donation skal gå til SaralystFonden, så de kan opretholde SaralystFamilien og SmileService som tilbud til ressourcesvage familier og unge i Aarhus.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
SaralystFonden
Støttet beløb
338.880 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med støtte fra TrygFonden er det lykkedes at forsætte projektet. Tusind, tusind Tak. Vi har én sponsor, men dette beløb går til uddelinger til familier. Vi har afholdt medlemshvervninger og søger om støtte hos §18-midlerne. Vi tænker fortsat i forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
SaralystFamilien Uge efter uge mødes mødre og børn til samvær, aktiviteter og spisning. Vi synes, at vi når de opsatte mål. Det erfarer vi ved samlingerne og med disse udtalelser fra mødrene: "Børnene får oplevelser og socialiserende leg med andre børn. De kommer væk fra PC-skærmene. De har ikke så mange at lege med hjemme, og de går ikke til andre ting. De glæder sig til at komme. Når vi er her, opsøger de mig ikke. Et er mine børn er meget afhængig af mig. De bliver mere selvstændige. Jeg har også fået økonomisk støtte af SaralystFonden". "Mine børn havde problemer i skolen og var usociale. I SaralystFamilien er de blevet mere sociale og det har hjulpet på deres sprog. De er blevet mere åbne. De har fået hjælp til lektierne og lært om det danske samfund. Nu går de to ældste i gymnasiet. SaralystFamilien har været en chance for dem". "De frivillig er søde og hjælpsomme og giver altid et knus og et smil. Jeg kommer til at slappe af. Jeg er vokset op med krig. De frivillige er meget gode og de giver mig ro. De får mig til at se, hvilken vej jeg skal tage, hvis jeg har tre veje. Vi har gode snakke. Socialrådgiveren har også hjulpet mig med et handicapmiddel". Hos de unge i SmileService, når vi også målene. Når vi samles anden uge, snakker vi om hvordan det går, træner færdigheder, har samarbejdsøvelser, laver mad og hygger. Nogle gange tager vi på museum, i biografen eller til andre aktiviteter som de unge har været med til at bestemme. De unge har i 2017 haft 23 jobs og tjent i alt kr. 23.390. I 2018 havde de 21 jobs og tjente alt kr. 17.500. Et job var rengøring på ugebasis og et andet var rengøring 6 gange. Opgaverne har blandt andet været rengøring, havearbejde, konfirmationer, fødselsdage og Det Himmelske Juleshow. De unge er meget glade hver gang de får mulighed for at tjene nogle lommepenge. De unge har fået anbefalinger fra SmileService, som de har brugt når de søger fritidsjob. Vi er meget stolte over, at det er lykkedes for de fleste. I 2017 har 6 unge og i 2018 8 unge fået egne fritidsjob. Vi har også unge som starter på efterskole. Udtalelser fra de unge: ”Jeg lærer at være servicemindet, og det kan jeg bruge andre steder. Jeg lærer noget om økonomi at søge job og gøre rent. Det kan jeg bruge i hverdagen og i fremtiden. Vi lærer ikke om økonomi eller jobansøgninger i skolen”. ”Jeg har været på job til to store juleshow, en 80-års fødselsdag, et bryllup og været med i Kulturcaféen. Det er meget lærerigt og spændende. Jeg kan godt lide at rette maden an og servere. Jeg har lært at folder servietter, dække bord og lave mad. Jeg har lært mange ting især i starten med kurser. Det er rart at få løn, når man har øvet sig mange torsdage og kommer på job. Det er vigtigt at lære noget og få mulighed for at tjene penge. Det er dejligt at være ude i et nyt miljø og møde mennesker”. ”Jeg er blevet lidt mere klar på, hvilket job jeg vil have senere. Det havde jeg ingen idé om for 1,5 år siden”. ”Det er fedt at være ude på job. Jeg har aldrig prøvet at være tjener før. Det er aldrig kedeligt. Man er aldrig alene og kan altid snakke med sin partner. Vi kan samarbejde og kommunikere, og det gøre det sjovt. Vi har ens tjenertøj på, og det er reklame for, at vi kommer fra et firma. Hvert job er aldrig det samme. Jeg har arbejde i et supermarked, og det er kedeligt. Det er kedeligt at gøre rent, men folk de bliver så glade, og det er interessant at høre, hvad de siger. Vi er jo ikke professionelle, og det forventer de. De overvurderer os nogle gange. Engang skulle vi stå for en grill, og det er noget, vi realistisk ikke kan. Vi kan ikke have det ansvar. Jeg sagde undskyld, det kan jeg ikke hjælpe med, og ville ikke virke flabet fra min side. Jeg siger det med et smil, og kunden har altid ret. Jonas trådte til og vi klarede det”. ”Jeg har lært, hvordan man opfører sig og sætter grænser – det snakker vi tit om. Noget om hygiejne og være en gentleman. Jeg har lært rigtig meget. Tænk på hvor en god dreng ville opholde sig. Jeg vil ikke være en bybums og være i byen hele tiden. Jeg betragter mig som en fornuftig dreng”. Fra en artikel bragt Lokalavisen Aarhus Syd om SmileService: ”Jeg har lært sindssygt meget af at være en del af SmileService. Jeg har lært at servicere, gøre rent og at styre mine penge – det er jo også mega vigtigt”. ”En ting ved han dog med sikkerhed: Selvtilliden har fået et boost gennem SmileService – også i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse. Han har da også oplevet stor succes, idet han har fået sit eget fritidsjob – endda i første forsøg”. Der er også blevet lavet en film om SmileService: http://www.saralystfonden.dk/mediafiles/saralystfonden/smile-service-video.mp4

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nogle af de udfordringer og perspektiver, der er drøftet på medarbejdermøder, har været: SaralystFamilien De danske mødre synes mere socialt udsatte end de nydanske mødre, da de nydanske mødre har et bedre familie- og vennenetværk. De danske mødre er mere ensomme, og har sværere ved at få en hverdag til at fungere med praktiske opgaver. Mødrene er åbne om deres bekymringer i SaralystFamilien. De klager ikke, men spørger de frivillige og andre mødre, hvor de kan få hjælp. Såvel børn som mødre er meget forskellige, og mange behov skal tilgodeses, hvilket nogle gange kan lede til konflikter, hvis der ikke bliver grebet ind i tide. Medarbejderne må nogle gange skære igennem, og beslutte, at sådan gør vi. Samtidig er det tydeligt, at børnene efterlyser grænser. De har brug for klare grænser, der er nemme at forstå. Det er ikke altid, at mødrene er enige i de grænser som medarbejderne sætter, og det kan være en udfordring at skulle konfrontere mødrene. Ofte bliver det løst ved en åben snak mellem mødre og medarbejdere. Her kan medarbejderne forklare begrundelsen for grænserne. Det skal overvejes, hvilke faciliteter, der skal være, når SaralystFamilien tager på lejr. Det skal ikke nødvendigvis være et feriecenter med mange aktivitetstilbud, da medarbejderne har oplevet, at der ikke var tid til fællesskab. Det er bedre at leje en ”primitiv” ferielejr/større feriehytte og selv tage fællesskabsfremmende aktivitetsting med, og arrangere fælles tilbud. Der er et varierende fremmøde, da mødrene kan være forhindret i at deltage. Det kan være på grund af sygdom, manglende overskud, nogle har deres børn hver anden uge osv. Det gør det svært at planlægge indkøb, aktiviteter og bemanding. Det har været drøftet, om mødrene fortsat kan komme i SaralystFamilien, når deres børn er blevet for store til indsatsen. Der har være drøftet en aldersgrænse på 15 år. Indtil videre er nogle mødre fortsat med at komme uden børn, og har fungeret som frivillige med mindre opgaver. SmileService Det kræver en stor indsats at markedsføre SmileService. Der har været mange idéer fremme, men det kræver ressourcer og materiale, at føre dem ud i livet. Samtidig skal SmileService kunne honorere efterspørgslen, så det er en balancegang, at få markedsføringsindsatsen til at harmonere med antal unge og deres kompetencer. Der skal også være et antal frivillige, der kan tage med de unge ud på job. Nogle unge kan dog efter et stykke tid selv tage ud på job. På den anden side skal der hele tiden være jobs til de unge, så de ikke mister interessen for SmileService. Dog er fællesskabet, når de mødes hver 14 dag så stærkt, at meget få unge er stoppet. Når der i perioder har været få jobs, har de unge fået jobs i Saralystkirkens Kulturcafé, hvor de har lavet mad, ryddet op og vasket op. Der bliver lagt halvårsplaner for sociale og kulturelle aktiviteter sammen med de unge, hvilket også er med til, at de unge fortsætter med at komme i SmileService. De unge tager ikke selv initiativ til at besøge f.eks. kulturelle tilbud. De fleste unge kommer fra hjem, hvor museumsbesøg, teaterforestilling og lign. ikke sker. Både i SaralystFamilien og SmileService overvejer vi, hvordan vi kan gøre det bedre og bedre.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start