Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SATS Katastrofekursus 2023

SATS Aarhus

Om donationen

Med donationen kan SATS afholde et kursus for 64 medicinstuderende i avanceret førstehjælp, triagering af patienter, teamsamarbejde og kommunikation. På studiet er der kun begrænset undervisning i og fokus på præhospital og generel håndtering af akut dårlige patienter, og kurset er dermed et supplement til de studerendes undervisning.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
SATS Aarhus
Støttet beløb
100.000 kr., år 2023
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kurset er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvilket mange af kursisterne benytter sig af. Derudover arbejder vi på i foreningen at lave flere simulationskurser i løbet af året i mindre skala, hvor man kobler teori og praksis udover vores nuværende kurser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kurset indeholdte både teoretiske moduler med fokus på den medicinsk faglige behandling af den akut dårlige patient. Herudover blev der afholdt undervisning i kommunikation, ledelse og samarbejde. Gennem 5 stor-scala scenarier blev de teoretiske færdigheder bragt i spil i praksis, hvor kursisterne fik patienter og kollegaer i hænderne og skulle løse problemer efterhånden som de blev identificeret. Besøg af SAR-helikopteren vækkede bestemt interesse for anæstesiologi og traume blandt kursister.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man vil altid kunne skrue på indholdet af kurset undervisningsmoduler, så det passer til de cases og scenarier der er med. Dog er vi meget tilfredse med sammensætningen af teori og praksis. Da kurset netop er til for at fremme interesse samtidig er vores erfaring at programmet heller ikke må blive for pakket.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart