Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Scam/Off

Center for Digital Pædagogik

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal forebygge, at børn og unge bliver udsat for økonomisk kriminalitet i computerspil. CfDP har 15 års erfaring med rådgivning af børn og unge på nettet og driver bl.a. hjemmesiden scammed.dk, som er en rådgivningsside for børn og unge, der er blevet snydt i handel med skins. Skins er samlerobjekter i computerspil, og mange unge besidder i dag skins for flere tusinde kroner, som de køber og sælger på nettet. Mange børn og unge bliver narret til at sende skins eller penge for skins uden at få sendt noget den anden vej. I nogle tilfælde skaffer digitale tyve sig adgang til den unges konto og overfører skins til sig selv. Med donationen vil CfDP bl.a. udvikle digitale videnskampagner, som klæder børn og unge på til at færdes mere sikkert i deres onlineliv. Målet er at lære børn og unge at genkende forskellige typer snyd og få forståelse for konsekvenserne ved at snyde andre børn og unge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Center for Digital Pædagogik
Støttet beløb
892.279 kr., år 2020
Delmål
Digital tryghed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Materialerne udviklet til den forebyggende indsats overfor unge er nu en integreret del af scammed.dk, hvilket har udvidet scammed.dk's generelle indsatsområde. Vi har desuden kunnet benytte forebyggelsesstrategien i Scam/off til at videreudvikle på vores forælderrettede forebyggelse på scammed.dk. De gode explainer-videoer, som blev udviklet til nærværende indsats udgør til stadighed rygraden på scammed.dk's youtube kanal, som vi også forventer at bygge videre på fremover.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Scammed.dk har i den to-årige projektperiode øget tryghed og refleksion omkring svindel i computerspilshandler gennem visuelle, digitale reklamer og infovideoer samt opsøgende fysisk tilstedeværelse. Når vi vurderer indsatsen med 8/10 skyldes det, at vi ikke kom ud på de LAN-events, som vi havde håbet på. Under corona-nedlukningen blev onlinegaming hjemmefra så populært, at de fleste fysiske events endnu ikke er genåbnet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været en udfordring at skabe organisk aktivitet på vores sociale mediekanaler, men vi har kompenseret med betalte kampagneaktiviteter, hvilket har spredt budskaberne godt iblandt målgruppen. Vi kunne med fordel have satset hårdere på influencermarketing, men vores erfaring med denne disciplin er endnu begrænset. Vi endte dog med at benytte et samarbejde med den populære TikTok kanal 'Politiets Online Patrulje', som repostede vores reklamer.

Delmål

Digital tryghed

Alle skal kunne færdes sikkert og trygt digitalt. Vi vil udvikle og udbrede indsatser, viden og værktøjer, der gør den enkelte i stand til at tage ansvar for egen og andres digitale tryghed.
Mere om vores fokusområde Digital tryghed