Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Schools for Peace Pilotprojekt

Non-Violence Project Denmark

Om donationen

Dette projekt har til formål at støtte uddannelsen af ca. 800 børn og unge samt 40-60 lærere på fem socialt og fagligt lavtscorende folkeskoler i Schools for Peace programmet. Programmet baserer sig på øvelser og refleksion over elevernes personlige oplevelse med konflikter. Programmet har tidligere vist sig brugbart til at mindske voldshændelser på skolerne samt, at eleverne blev fagligt dygtigere. I alt består projektet af 10 uger med én lektion pr. uge. Forud for dette ligger halvanden dags læreseminar, hvor lærerne indføres i Schools for Peace programmet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Non-Violence Project Denmark
Støttet beløb
494.950 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pilotskolerne har oplevet en nedgang i konflikter og en forbedret klassekultur. En af skolerne er en overbygningsskole, hvor der hvert år starter 168 nye 7. klasseelever fra 4 forskellige skoler i området. Sidste år havde man den bedste opstart nogensinde, hvilket man tillægger Schools for Peace en stor del af æren for. De nye 7. klasser har fået et fælles sprog og kultur fra starten som har gjort at eleverne hurtigt har følt sig trygge i deres nye klasser. Vi fortsætter samarbejdet med alle vores pilotskoler i det kommende skoleår. På de pågældende skoler skal vi i skoleåret 2017/2018 uddanne flere lærere og pædagoger i niveau 1 og de lærere og pædagoger vi uddannede i niveau 1 i skoleåret 2016/2017 skal uddannes i niveau 2. Indsatsen fortsætter således på de tre skoler og vi modtager betaling for de nye forløb. Pga. den succes vi har haft på de tre pilotskoler har vi også haft succes med at nå ud til endnu flere skoler. I skoleåret 2017/2018 skal vi uddanne elever og personale på 10 nye skoler mod betaling. To af disse skoler har valgt at uddanne hele skolepersonalet fra 4.-9. klassetrin, hvilket gør at vi får en systemisk indsats, som vi glæder os til at måle effekten af.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi søgte om støtte til at uddanne ca. 900 børn og unge (10-16 år) og 40-60 lærere på fem folkeskoler i København i skoleåret 2016/2017. Da tidspunktet for undervisningen af lærere/pædagoger viste sig at ligger bedst i efteråret og vi først fik endelig funding i midt juni nåede vi ud til tre folkeskoler i projektperioden, men elevtallet blev lidt større. I alt 1000 elever blev uddannet i efteråret 2017. De kortsigtede resultater har været en kraftig nedgang af konflikter og mobning og et forbedret klassemiljø. De mere langsigtede forandringer er umulige at måle så kort tid efter projektets afslutning. Vi fortsætter dog samarbejdet med alle tre pilotskoler skoler og skal uddanne lærere og pædagoger fra endnu flere klassetrin i det kommende skoleår, samt implementere Schools for Peace niveau 2 med de lærere/pædagoger og elever der blev uddannet i niveau 1 sidste år. Et af de primære formål med projektet har været at teste uddannelsesprogrammet i dansk kontekst og justere til den danske skolekultur. Programmet har vist sig at kunne implementeres uden problemer og uden ændringer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
At uddanne lærere/pædagoger til at undervise eleverne i vores uddannelsesforløb har vist sig at være den helt rigtige tilgang, da de ser dem dagligt og er vigtige rollemodeller for eleverne. Tilgangen medfører et øget ejerskab, der gør at både elever og lærere/pædagoger kan hjælpe hinanden med at fastholde de tillærte kompetencer, og udvikle en ny klassekultur. Uddannelsesforløbet, der varer 10-lektioner, passer glimrende til at blive implementeret i undervisningen - oftes over 10 uger. Den primære udfordring ligger i at finde tid til at underviser lærere/pædagoger i 9 timer, der i forhold til uddannelsens kvalitet ikke kan forkortes ydereligere. Det bedste tidpunkt for mange skoler er i den sidste uge af juni og de første to uger af august, hvor eleverne har sommerferie og lærere/pædagoger derfor ikke undervisning. Denne læredom har betydet at vi har kunne planlægge forløbene anderledes i det kommende skoleår. Programmet implementeres således på skolerne i efteråret, mens efteråret pg foråret bruges på at lave outreach og afholde skolemøder med nye skoler.