Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Screen-ICD

Rigshospitalet

Om donationen

Cirka 25 pct. af de patienter, der har fået indopereret en hjertestøder (en såkaldt ICD), er angste, hvilket typisk er udløst af risikoen for pludselig hjertedød eller stød fra ICD'en. Det går ud over deres livskvalitet og trivsel i hverdagen. Forskning viser desuden, at de angste patienter med ICD har fire gange så høj dødelighed som de patienter, der ikke har angst. Dette projekt skal derfor screene hjertepatienter med ICD for angst, når patienterne alligevel er i kontakt med sygehuset. I tilfælde af angst vil patienterne blive tilbudt kognitiv behandling af særligt uddannede sygeplejersker. Projektet vil blive tilbudt som et lodtrækningsstudie med 88 deltagere, hvor effekten vil blive målt på graden af angst.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
262.900 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet udvides til 5 hjertecentre i Danmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev gennemført som planlagt og 3 artikler er skrevet. De 2 er publiseret den sidste er ved at blive publiseret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja udvidet til en større patientgruppe. Det gør vi i det nye større projekt "Hjertepatineter med angst".