Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sct Hans Løbene

PsykiatriskCenter København

Om donationen

At være fysisk aktiv er af stor betydning for alle, og undersøgelser viser, at motion kan forbedre både den fysiske og psykiske helbredstilstand. Blandt psykisk syge kan der være særligt behov for at røre sig, da nogle har en meget inaktiv livsstil, og nogle får psykofarmaka, der medfører vægtøgning. SCT. HANS LØBENE, der er målrettet psykiatriske patienter og deres pårørende, afholdes derfor som en fast tilbagevendende tradition. SCT. HANS LØBENE udgør et vigtigt motiverende højdepunkt og samler deltagere fra hele landet. SCT. HANS LØBENE afholdes i Foreningen Idræt i Psykiatrien i tæt samarbejde med Psykiatrisk Center København.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
PsykiatriskCenter København
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et nogenlunde fast budget, som vi får dækket via tilskud fra region og kommune og fra private fonde. Løbet er en god tradition som der er opbakning til fra mange institutioner

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det blev en stor succes med deltagere fra hele landet, god stemning, dejlig musik og opmuntrende ord på målstregen. Når jeg ikke giver 10 er det fordi vi havde lidt færre deltagere end året før, og flere institutioner forklarede at de ikke havde tid til at prioritere det i psykiatrien. Mange boinstitutioner kom i store grupper, det var fantastisk

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes faktisk det er ret perfekt