Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sct Hans Løbene 2020

Region Hovedstadens Psykiatri

Om donationen

TrygFonden har igen i år givet støtte til afviklingen af Sct. Hans Løbene, som er et motionsløb for patienter, pårørende og personale tilknyttet psykiatrien. Mange psykisk syge lever en inaktiv livsstil eller får psykofarmaka, hvor overvægt kan være en bivirkning. Sct. Hans Løbene er med til at styrke idrættens placering i den psykiatriske behandling og hjælper til at motivere patienter til at komme i form ved at træne op til løbet. Hvert år deltager op mod 2.000 løbere på de tre ruter på henholdsvis 2 km., 5 km. og 10 km.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Region Hovedstadens Psykiatri
Støttet beløb
50.000 kr., år 2020
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har god forankring på Psykiatrisk Center Sct Hans, og i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi håber at kunne fastholde og udbygge vores kontaktnet af idrætsinteresserede personalemedlemmer på relevante institutioner

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var så glade for at få mulighed for igen at afholde Sct. Hans Løbene, og vi var meget bekymrede for om vi kunne få et højt deltagerantal. Fordi vi måtte aflyse løbene i 2021, var der en del kontaktpersoner på institutionerne, som i mellemtiden havde fået andet arbejde. Der var også mange institutioner som ikke havde afholdt træning forud for løbene på grund af corona. Derfor var det en kæmpesucces at der kom 700 glade og entusiastiske løbere

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er stort set tilfredse med vores arrangement

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv