Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sct Hans Løbene 2023

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Om donationen

Denne donation går til afholdelse af Sct. Hans Løbene, der foregår i september 2023 for cirka 1.000 deltagere. Målgruppen er psykiatriske patienter og deres pårørende, og de kommer fra både psykiatriske afdelinger samt institutioner og behandlingssteder for sindslidende uden for sygehusene. Løbene appellerer til mange forskellige patientgrupper, der alle kan have både fysisk, psykisk og socialt udbytte af at deltage – ikke bare i Sct. Hans Løbene, men også i den træning, der mange steder er planlagt op til løbene.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri
Støttet beløb
50.000 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret på Psykiatrisk Center Sct Hans, som støtter med lokalitet, praktisk opbakning, portører, mad, kaffe og frivillige hjælpere

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har kunnet tiltrække en stor gruppe mennesker der er ramt af psykisk lidelse og som er interesserede i at deltage i et idrætsarrangement. Vi har oplevet stor opbakning fra forskellige institutioner, som deltager med mange brugere/ beboere/ elever/ patienter

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi er meget tilfredse med vores koncept. Vi vil prøve at få behandlingspsykiatrien mere på banen

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle