Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sejl sikkert! - Kalundborg

Kalundborg Sejlklub

Om donationen

Kalundborg Sejlklub tilbyder gratis "Sejlerskole" for deres medlemmer, hvor de lærer at færdes sikkert på vand i en sejlbåd. Med donationen kan klubben indkøbe redningsveste til børn og voksne samt en VHF-radio, nødraketter og andet sikkerhedsudstyr, der skal gøre turene på vandet trygge.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Kalundborg Sejlklub
Støttet beløb
24.239 kr., år 2021
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har så mange skippere nu, at endnu flere skippere til den samme båd kun vil give en dårligere brugeroplevelse for alle pga. begrænset tilgængelighed. Derfor har vi siden 2022 været i gang med projektet "tursejlbåd". Her søgte vi endnu en gang fondsmidler og projektet er nu fuldstændig finansieret. Hvis generalforsamlingen i februar 2024 stemmer på et køb, har vi fra næste sæson 2 klubbåde. Den eksisterende klubbåd er til racing/undervisning/daysailing. Den nye turbåd er mere til længere ture.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter denne sæson er vi nået op på hele 15 frigivne skipper, som på egen hånd kan låne klubbåden. Den var i 2023 fast del af ”Sejlerskolen” og ”Onsdagskapsejlads”. Desuden deltog båden med 4 unge ombord i "Uge 29 Ungdomscruise". Endnu et highlight var vores åbent havn arrangement "Vild med Vand " i juni 2023, hvor vi hele dagen tilbød prøveture til dagens gæster. Alt i alt havde vi i løbet af året omkring 100 personer ombord, som alle sejlede med båden iført vores nye veste fra Trygfonden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af projektet blev det tydeligt, at det ikke ville være muligt, at få hele 10 elever fra Sejlerskolen som fortsætter, bl.a. fordi Sejlerskolen oplevede nedgang i tilmeldte. Derfor skiftede jeg allerede i løbet af projektet til en mere personlig undervisning og feedback, hvor jeg fokuserede på dagens besætning på klubbåden. Rammerne var Sejlerskolen, Onsdagskapsejlads eller bare en prøvetur. Hermed nåede jeg ud til mange flere og endte med en stabil vækst på ca. 4 nye skippere om året.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand