Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgr for børn-og unge

Selvhjælp Skanderborg

Om donationen

Kriseramte børn og unge har ofte behov for samvær med ligestillede i en vanskelig livssituation. Samtaler i selvhjælpsgrupper mindsker følelsen af ensomhed og giver højere livskvalitet. Selvhjælp Skanderborg består af 35 frivillige, hvoraf de 23 deltager i selvhjælpsgrupper som igangsættere eller gruppeledere. Denne donation går til opretholdelse af selvhjælpsgrupperne, der hjælper de unge til at takle deres livsproblemer.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Skanderborg
Støttet beløb
15.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har deltaget på Tema-møder omkring trivsel for børn og unge i kommunen. Vi har et godt samarbejde til kommunens øvrige institutioner, som arbejder med børn og unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mærker tydeligt at deltagerne udvikler sig i positiv retning. De er mere glade, de sover bedre og er blevet mere glad for at gå i skole. Mange af deltagerne er atter på banen med fritidsaktiviteter/sport, som de ellers havde lagt på hylden, da de ikke kunne overskue at tage afsted. De har dannet nye netværk. Mange af dem kommer fortsat i selvhjælpsgruppen. De har stadig brug for støtte til at bevare den gode udvikling. Et par af deltagerne ønsker nu selv at blive gruppeleder, når de når alderen dertil. Den ene pige kommer stadig på besøg. Hun er 16 år og mistede sin far i en al for tidlig alder. Hun savner stadig faderen, men hun ser fremad og hun stråler. Hun vender tilbage når hun bliver 18, hvor hun gerne vil være gruppeleder for en børnesorggruppe. En anden deltager som går i en gruppe for unge med lavt selvværd og depression er nu kommet så meget ovenpå, at hun hjælper de andre nye i gruppen. I vores gruppe for børn og unge med forældre der drikker, oplever vi stor positiv fremgang. De får åbnet op og sat ord på alt det svære. Nogle af deltagerne har gået i 2 år, andre er stoppet efter ca. 1 år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes faktisk det fungerer så fint med vores grupper. vi kunne dog ønske bedre lokaler. Det er ved at blive noget presset med pladsen.