Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper

Selvhjælp Skanderborg

Om donationen

Selvhjælp Skanderborg hjælper lokale børn, unge og voksne i svære livssituationer ved at tilbyde selvhjælpsgrupper. Temaerne for grupperne kan fx være sorg, tab, sygdom, misbrug, skilsmisse, ensomhed eller angst. Det er ikke terapi eller behandling, men en medmenneskelig støtte, der hjælper deltagerne gennem en svær tid i livet. Med donationen kan tilbuddet fortsætte, og der kan etableres nye grupper målrettet psykisk syge børn, unge og voksne samt pårørende.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Skanderborg
Støttet beløb
76.800 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores samarbejde med andre instanser i kommunen er voksen. Vi er blevet mere synlige. Flere henvendelser fra brugere og flere henvendelser fra frivillige som ønsker at gøre en forskel for en medboger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne får en accept af deres situation. De bliver bedre til selv at tage handling og til at bede om hjælp og støtte. De er ikke længere alene og de fleste af vores grupper fortsætter i Netværksgrupper.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej det synes vi faktisk ikke. Vi er meget tilfredse med forløbene.