Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper, børn/unge

Selvhjælp Skanderborg

Om donationen

Selvhjælp Skanderborg arbejder for at hjælpe børn og unge, der befinder sig i svære livssituationer, fx forældrenes skilsmisse, sygdom eller død i familien eller mobning. Gennem deltagelse i selvhjælpsgrupper kommer børn og unge i kontakt med andre, der går igennem det samme som dem selv, og derigennem kan de bearbejde deres oplevelser. Selvhjælp Skanderborg tilbyder bl.a. sorggrupper, børneskilsmissegrupper og trivselsgrupper. Donationen skal bl.a. gå til 10 grupper, der mødes 25 gange i løbet af et år, samt til en temadag til frivillige. Grupperne mødes hver anden uge året rundt, og børnene deltager så længe, de har behov for det.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Skanderborg
Støttet beløb
33.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores samarbejde med kommunen er blevet meget større. Vi er et kendt ansigt nu - mund til mund anbefalinger og ikke mindst deltager vi i mange af kommunens møder omkring sårbare og udsatte børn og unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været stor efterspørgsel på vores selvhjælpsgrupper for børn og unge. Ved hver afslutning i en gruppe, udfylder den unge et evalueringsskema. Den unge oplever større selvværd, større selvindsigt og kan tage bedre hånd om livets udfordringer. Den unge har fået venner. Udover evalueringerne modtager vi mange tilbagemeldinger fra forældre og pædagoger, som fortæller hvor stor en forskel gruppen har gjort for den unge.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kan jo altid gøre tingene anderledes. Men vi har for hver gruppe mødt deltagerne, der i livet hvor de er lige nu. Og udfra dette, laver vi aktiviteter i grupperne. Nogle grupper har haft gode oplevelser med at besøge hinandens forældres gravsteder - andre har delt billeder - osv. men fælles for projektet er at deltagerne møder ligestillede, de føler sig ikke længere alene.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start