Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper børn/unge

Selvhjælp Skanderborg

Om donationen

Selvhjælp Skanderborg hjælper børn og unge i svære livssituationer ved afholdelse af selvhjælpsgrupper for at øge trivslen og give dem tro på fremtiden. Med donationen kan der afholdes to selvhjælpsgrupper i naturen i Ry, hvor børnene kan mødes til en snak og madlavning over bål. Selvhjælpsgrupperne er for børn og unge, hvis forældre er blevet skilt, eller hvor livet har taget en drejning, samt for børn, som har mistet eller har alvorligt syge forældre eller nærtstående.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Skanderborg
Støttet beløb
75.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er godt igang med: Børn i sorg. Børn i skilsmisse Unge med mistrivsel Mænd der er ensomme Mænd og kvinder med angst og depression

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne har fået mulighed for at tale om det svære og de har udviklet sig i positiv retning. Børn i sorg får sat ord på deres følelser, som giver dem tro og håb for fremtiden. Pigerne med mistrivsel er meget glade for at mødes. Det er alle piger, som ikke har nogen venner. Deres selvværd er meget lille. De har lært hinanden at kende og flere af deltagerne har fået det meget bedre og er komme i en god periode.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er højt til loftet ude i naturen. Det at sidde med en snobrødspind over bål sammen med andre i sorg, gør det nemmere at få talt om alt det svære, som man ellers ikke kan sige nogen steder. Det samme er gældende for pigerne i mistrivsel og de voksne med angst og depression. Vi valgte at holde en pause, da sneen dækkede jorden og veje lukkede ved vores ude-sted. Vi kunne have arbejdet på at køre grupperne videre indenfor i byen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start