Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper for forældre

Kontakt mellem Mennesker

Om donationen

”Selvhjælp – en del af Kontakt mellem Mennesker” ønsker at skabe bedre trivsel i familier, hvor et barn eller ungt menneske er ramt af angst, og som derfor er i et gruppeforløb i det regionale projekt "Fremskudt Funktion". På samme måde som "Fremskudt Funktion" arbejder med at undgå, at børnene får en diagnose, arbejder ”Selvhjælp – en del af Kontakt mellem Mennesker” i det frivillige felt, selvhjælp, på at forebygge, at lang tids stress hos forældre i en svær livssituation "sætter sig" som depression, manglende arbejdsduelighed eller skilsmisse. Ved at støtte forældrene bliver børnene og de unge indirekte støttet. ”Selvhjælp – en del af Kontakt mellem Mennesker” modtager støtte til at oprette 6 selvhjælpsgrupper af 5-8 forældre med et gruppeforløb på 8 møder med 2 frivillige tovholdere hen over efteråret 2021 og foråret 2022. Gruppeforløbet vil berøre temaer som stigmatisering, hvordan hele familien påvirkes, social psykisk, fysisk og økonomisk påvirkning samt vejen frem.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kontakt mellem Mennesker
Støttet beløb
97.700 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børne-ungegruppe fungerer. De samles fint op efter afsluttet forløb i PPR, og fortsætter i netværks-café. Tiden vil vise, hvor stærkt netværket er, da også de unge, er udfordrede på det stabile fremmøde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grupperne for forældre var i 1. omgang et onlineforløb, da corona stadig spøgte. Det viste sig, da vi kun spurgte til deltagernes navne (og derfor ikke kunne forudse det), at 2 deltagere var fraskilte forældre til det samme barn, og deres indbyrdes konflikter gjorde, på forskellig vis, at gruppen meget hurtigt smuldrede. Efter massiv annoncering og pressemeddelelse, kom endnu en gruppe op at stå, men deltagelse var så svingende, at det aldrig kom til at fungere som en gruppe; stort frafald.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været i kontakt med 8 forældre, som gerne ville deltage, og som kunne se formålet med at deltage i projektet. Desværre var deres egen indsats så svingende, samtidig med, at Covid19 stadig prægede vores samfund, at grupperne ikke kom til at fungere. Et længere forløb, flerårigt, kunne måske have gjort en forskel?

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle