Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper for unge

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Om donationen

Antallet af børn og unge med angstdiagnoser er de seneste ti år tredoblet ifølge Sundhedsdatastyrelsen. Med donationen vil Selvhjælp Fredericia-Middelfart tilbyde gymnasieelever med begyndende angst at deltage i en selvhjælpsgruppe som forebyggende tiltag. En selvhjælpsgruppe kan hjælpe de unge med ikke at være alene, dele erfaringer og mestre angsten i et trygt og fortroligt samtalerum. Eleverne vil blive tilbudt ugentlige møder á otte gange, hvor frivillige gruppeledere løbende vil blive klædt på til at lede grupperne gennem supervision og uddannelse. Foruden selvhjælpsgrupperne vil forældre og pårørende blive inviteret til faglige oplæg med en psykolog eller terapeut, og eleverne på Fredericia og Middelfart Gymnasium vil deltage i foredrag om angst og forebyggelse i samarbejde med fx Angstforeningen eller Børns Vilkår.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Fredericia-Middelfart
Støttet beløb
444.200 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkedes at forankre projektet - vi skal have mere tid og flere erfaringer med gruppeforløb for unge i mistrivsel. Omvendt har projektet gjort os klogere på hvordan vi fremadrettet kan hjælpe med at forebygge unges ensomhed og mistrivsel og hvilken målgruppe af unge vi med vores tilbud vil kunne gøre en forskel for. Det oplevede vi særligt med den sidste gruppe af unge i projektet, hvor temaet var bredere ift. mistrivsel og hvor de var lidt ældre (alle i 20´ erne).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi erfarede med projektet, at målgruppen af unge under uddannelse i alderen 16-20 år med begyndende angst, blev for snæver en målgruppe. Behovet var der, men de unge var svære at få med i gruppeforløb. Vi fik i projektet mange individuelle samtaler med de unge, som de gerne ville have, men de vægrede sig for deltagelse i gruppeforløb. Det blev for svært for dem at se sig selv dele ud af deres sårbarheder i en gruppe med andre unge. De unge vi havde i gruppeforløb evaluerede dog positivt på det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gruppeforløb som kerneaktivitet, holdt vi fast i igennem hele projektperioden, da vi ved hvor stor en forskel det gør, at dele ud af svære følelser og tanker med andre i samme situation. Vi måtte dog undervejs have mere fokus på gruppeledernes rolle i at få den gode samtale i gang og skabe trygge rammer for de unge - både indholdsmæssigt i forløbet og ift. indretning af lokale. Vi erfarede at temaet unge 16-20 år under uddannelse med begyndende angst, blev for snæver ift. rekrutteringen af unge

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet